BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 27.05.2020, zmieniona z powodu:
Informacja o otwarciu ofert - zamieszczenie

Zamówienia publiczne

2020-05-26

 

 

Ogłoszenie nr 542547-N-2020 z dnia 2020-05-26 r. 

NR SPRAWY: ILO.2100.2.2020

 Dostosowanie obiektu I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie do przepisów przeciwpożarowych w zakresie spełnienia wymagań p-poż. w zakresie klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne. Oddymianie klatek schodowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Plik żródłowy: 

Ogłoszenie o przetargu

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1- dokumentacja techniczna

Pozostałe załączniki do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

 

2016-10-28 r.

Zawiadomienie o otwarciu ofert dotyczące ogłoszenia 321198 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

Plik z pełną treścią zawiadomienia o otwarciu ofert


Ogłoszenie nr 321198 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

Dostosowaniu obiektu I Liceum Ogólnokształcącego im Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych w zakresie klatek schodowych,

stanowiących drogi ewakuacyjne w/w budynku. I etap klatka Nr 2

SPROSTWANIE 

DOTYCZY:  omyłkowego zamieszczenia przedmiaru robót hydraulicznych "PRZEDMIAR ROBÓT INSTALCJA
HYDRANTOWA (KLATKA NR II ) "  w dokumentacji elektrycznej  i braku przedmiaru robót elektrycznych. 
Obydwa przedmiary obecnie znajdują się we właściwych dla nich katalogach.

Plik żródłowy: Ogłoszenie o przetargu

 

 


 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Patejuk
Publikacja dnia: 27.05.2020
Podpisał: Anna Patejuk
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 783
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie