BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Zamówienia publiczne


  Wersja z dnia: 15.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wybór oferty najkorzystniejszej- edycja

  Wersja z dnia: 27.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o otwarciu ofert - zamieszczenie

  Wersja z dnia: 27.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja danych strony

  Wersja z dnia: 27.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy strony

  Wersja z dnia: 27.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Edycja zmian

  Wersja z dnia: 27.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana treści strony

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie