82 576 21 46 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wykaz podręczników po gimnazjum

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020   PO GIMNAZJUM

         PROSZĘ NIE KUPOWAĆ PODRĘCZNIKÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKÓW OBCYCH

1. Religia    
Klasa I A-C: Świadczę o Jezusie w kościele - red. R. Strus, W Golant. Wyd. Gaudium, Lublin.
Klasa II A-C: Świadczę o Jezusie w świecie – red., ks. R. Strus, ks. Wiesław Galant.
Klasa III A-B: Świadczę o Jezusie w rodzinie – Red., ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant.
2. Język polski    
Klasa I A-C: K. Mrowcewicz „ Przeszłość to dziś” część I, A. Nawarecki, D. Siwicka „ Przeszłość to dziś”, część II Stentor.
Klasa II A- C: E. Paczoska „ Przeszłość to dziś” część I, J. Kopciński „ Przeszłość to dziś” część II Stentor.
Klasa III A- B: J. Kopciński „ Przeszłość to dziś” Stentor.
3. Język angielski    
Klasa I A-C: Vision’ wyd. Oxford University Press, ‘Password’ wyd. Macmillan, ‘New Perspectives’ wyd. Nowa Era.
Klasa IIA-C: ‘Password 1’, Pre-intermediate, Marta Rosińska, Lynda Edwards, wyd. Macmillan.
‘Password 2’ Marta Rosińska, Intermediate, Lynda Edwards, wyd. Macmillan.
Matura Repetytorium Macmillan.
‘Oxford Solutions’ Intermediate, wyd. Oxford University Press.
Klasa III A-B: ‘Oxford Solutions’ Upper Intermediate, wyd. Oxford University Press.
Matura Repetytorium – poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Macmillan.
Repetytorium maturalne wyd.Longman
4. Język niemiecki    
Klasa I A-C: S. Mróz- Dwornikowska, K. Szachowska, „ Meine Welttour 1,„ Meine Welttour 2 ”. Wyd. Nowa Era (w zależności od stopnia zaawansowania grupy.
Klasa II A-C: S. Mróz- Dwornikowska, K. Szachowska, „Meine Welttour 2 ”. Wyd. Nowa Era lub  „Meine Welttour 3 w zależności od stopnia zaawansowania grupy.
Klasa III A-B: „Meine Welttour 3  lub Welttour.  Podręcznik z repetytorium. Wyd. Nowa Era.
5 .Język francuski    
Klasa I A-C: Regine Boutegege, Magdalena Supryn- Klepcarz, Francofolie Express 1,    Wydawnictwo Szkolne PWN.
Klasa II A-C: Régine Boutégège , Magdalena Supryn  -Klepcarz, FRANCOFOLIE EXPRESS 1 i 2 WSZ PWN.
Klasa III A-B: Régine Boutégège , Magdalena Supryn  -Klepcarz, FRANCOFOLIE EXPRESS 2 i 3 WSZ PWN.
6. Historia    
Klasa I A-C: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era.
Klasa II B: „Zrozumieć przeszłość”, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era.
Klasa III B: „Zrozumieć przeszłość”, zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era.
7. Historia i społeczeństwo    
Klasa II A,C: Mackowski T., Poznać przeszłość- Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd. Nowa Era.
Klasa III A-B: Centek J., Poznać przeszłość- Wojna i wojskowość, Izdebscy A i T, Poznać przeszłość-Europa i świat.
8. Wiedza o społeczeństwie    
Klasa I A-C: Z.Smutek ,J.Maleska,– WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.  Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy. Wydawnictwo – OPERON.
Klasa II B: Z.Smutek ,J.Maleska,– WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.  Odkrywamy na nowo. Część II. Wydawnictwo – OPERON. Zakres rozszerzony.
Klasa III B: Z.Smutek ,J.Maleska,– WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.  Odkrywamy na nowo. Część II. Wydawnictwo – OPERON. Zakres rozszerzony.
9. Matematyka    
Klasa I B: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa1. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda.+ Zbiór zadań do liceów i techników klasa1. Zakres podstawowy (M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda) Wyd.Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.
Klasa I A: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa1. Zakres podstawowy i rozszerzony. M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda.+ Zbiór zadań do liceów i techników klasa1. Zakres podstawowy i rozszerzony- jeden podręcznik (M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda) Wyd.Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.
Klasa II Bh: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa2. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda.+ Zbiór zadań do liceów i techników klasa1. Zakres podstawowy (M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda) Wyd.Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.  
Klasa II A, II B, II C: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa2. Zakres podstawowy i rozszerzony. M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda.+ Zbiór zadań do liceów i techników klasa1. Zakres podstawowy i rozszerzony (M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda) Wyd.Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.  
Klasa III Bh, III Bg: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa3. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda.+ Zbiór zadań do liceów i techników klasa3. Zakres podstawowy (M.Kurczab, E.Kurczab,E.Świda) Wyd.Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.
Klasa III A, III C: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa3. Zakres podstawowy i rozszerzony.K.Kłaczkow, M.Kurczab,E.Świda.+ Zbiór zadań do liceów i techników klasa3. Zakres podstawowy i rozszerzony (K.Kłaczkow, M.Kurczab,E.Świda) Wyd.Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.
10. Geografia    
Klasa I A-C: K. Wiedermann „ Oblicza geografii” , zakres podstawowyWyd. Nowa Era, R. Malarz „ Oblicza geografii” zakres rozszerzony.
Klasa II A: II klasa LO zakres rozszerzony "Oblicza geografii” R. Malarz.
Klasa III A: III klasa LO zakres rozszerzony "Geografia dla maturzysty. Geografia Polski" cz. 3 (PWN).
11. Biologia
Klasa I A-C: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, Biologia na czasie, zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.
Biologia na czasie”. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Autorzy: Jolanta Holeczek, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Wyd. Nowa Era.
Klasa II C: „Biologia na czasie 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony. Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski, Wyd. Nowa Era.
„Biologia na czasie 1”.Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Autorzy:Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek, Barbara Januszewska -Hasiec, Elżbieta Komosa, Małgorzata Leyko, Alina Nowakowska, Iwona Płusa, Urszula Poziomek, Renata Stencel, Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Anna Tyc
Wyd. Nowa Era.
„Biologia na czasie 2”.Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.Autorzy:Magdalena Fiałkowska-Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc. Wyd. Nowa Era.
Klasa III C: „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski
Wyd. Nowa Era.
„Biologia na czasie 3”.Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Autorzy: Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc, Wyd. Nowa Era.
12. Przyroda    
Klasa II C i III B: M. Galikowski, R. Hassa, Przyroda, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
13. Chemia    
Klasa I A,B,C: A. Warchoł, I. Maciejowska, Świat chemii, zakres podstawowy, Wydawnictwo ZamKor.
Klasa II C: Chemia. Pierwiastki i związki chemiczne  wyd. Oficyna Wydawnicza Krzysztof  Pazdro.
Klasa III B: Chemia organiczna wyd. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro.
14. Fizyka     
Klasa I A-C: Maria Fiałkowska, Jerzy Kreiner, Marek Godlewski, Szymon Godlewski, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Świat fizyki – Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 1. Zakres podstawowy.
Klasa II B: Ciekawi świata Fizyka - Grzegorz Koruas, Wydawnictwo Operon.
Zrozumieć fizykę - Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych,Zakres rozszerzony, Wydawnictwo NowaEra, Autorzy: Bogdan Mendel,Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz.
Klasa III A: Ciekawi świata Fizyka- Grzegorz Koruas, Wydawnictwo Operon.
15. Wiedza o kulturze    
Klasa I A-C: A. Kisielewska, A. Kisielewski, Ciekawi świata. Wiedza kulturze. Wydawnictwo Operon.
16. Podstawy przedsiębiorczości    
Klasa I A-C: "Krok w przedsiębiorczość", NOWA ERA - Zbigniew Makieła,Tomasz Rachwał.
17. Edukacja dla bezpieczeństwa    
Klasa I A-C: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych- J. Słoma. Wydawnictwo Nowa Era.
18. Informatyka    
Klasa I: Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy. Wydawnictwo MiGra.
Klasa II: Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony. Wydawnictwo MiGra.
Klasa III: Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych, poziom rozszerzony. Autorstwa Grażyna Koba, wyd. MiGra.
Informatyka - nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony. Wyd. szkolne PWN; Z.Talaga.Znajdź nas!