82 576 21 46 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Kobieta w XXI wieku

     W środę 25 września br. w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury uczennice I LO, radne Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw: Natalia Sulkowska i Łucja Chachaj, pod opieką Pana Marcina Wilkołazkiego, zorganizowały otwarte spotkanie, którego głównym tematem była „Kobieta w XXI w.” Uczennice naszego liceum jako prelegentów zaprosiły trzy przedsiębiorcze i niezwykle zaangażowane w wykonywaną przez siebie pracę kobiety: Kornelię Wróblewską, doktor nauk teologicznych, dziennikarkę i polityk, posłankę na Sejm VIII kadencji, Patrycję Łusiak, dyplomowanego dietetyka, właścicielkę firmy "Odżyw się świadomie” oraz Sylwię Leszczyńską, architekta krajobrazu, malarkę, tatuatorkę.
    Podczas prowadzonych dyskusji poruszano kwestie kreowania własnego wizerunku, kształtowania stosunków społecznych z otoczeniem, wyboru własnej drogi zawodowej, a także tematy dotyczące publicystyki i dziennikarstwa oraz zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się. Wszyscy uczestnicy wydarzenia z ciekawością wysłuchali historii opowiedzianych przez prelegentów oraz aktywnie uczestniczyli w wymianie poglądów i spostrzeżeń.
   Środowe spotkanie było pierwszą z cyklu debat, które Młodzieżowa Rada Miasta planuje zorganizować w najbliższym czasie. W zamyśle młodych radnych mają to być rozmowy z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, a także osób, których zaangażowanie w podejmowane przez nie działania zawodowe i społeczne może być przykładem lub inspiracją dla innych. Obsługę fotograficzną spotkania zapewnił Bartosz Dąbrowski.

Znajdź nas!