82 576 21 46 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Opłaty za korzystanie ze stołówki i internatu - wrzesień

Opłata za wrzesień 2020 r.  wynosi 305,00 zł

Wyżywienie - 250,00 zł  
Czesne - 55,00 zł
Opłaty za obiady ucznia  wynoszą  – 110,00 zł
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi – 12,00 zł
Obiad – 5,00 zł
Wpłaty należy dokonać na konto  nr 53 8200 0008 2001 0012 3288 0012

Przelew powinien zawierać nazwisko i imię ucznia, kwotę wpłaty, za jaki miesiąc jest uiszczana oraz tytuł wpłaty (obiady lub opłata za wyżywienie i zakwaterowanie).
Uwaga: płatność należy uregulować do dnia 30.09.2020 r.
W przypadku nieuregulowania w/w płatności w terminie będą  naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.


Znajdź nas!