82 576 21 46 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Opłaty za korzystanie ze stołówki i internatu

Opłata za grudzień 2019 r. wynosi 205,00 zł
Wyżywienie - 150,00 zł  
Czesne - 55,00 zł
Opłaty za obiady ucznia wynoszą  – 60,00 zł
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi – 10,00 zł
Obiad – 4,00 zł
Wpłaty można dokonać na konto  nr 53820000082001001232880012

W  tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO osoby korzystającej oraz MIESIĄC za jaki regulowana jest należność

Uwaga: Płatność należy uregulować do dnia 10.12.2019 r.
W przypadku nieuregulowania w/w płatności w terminie będą  naliczane odsetki ustawowe.

Znajdź nas!