STUDNIÓWKA 2020

                                             Miej czas na Pracę, to cena sukcesu.
                                           Miej czas na Myślenie, to źródło potęgi.
                                         Miej czas na Zabawę, to sekret młodości!

      Studniówka to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu każdego maturzysty. Oznacza ono, że tylko symboliczne 100 dni oddziela trzecioklasistów od egzaminu dojrzałości.
Tegoroczny Bal Studniówkowy odbył się 11 stycznia 2020 r. w nastrojowym lokalu Magnum Bonum w Krasnymstawie.
     Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną, którą z wdziękiem poprowadzili: Julia Łusiak z klasy III B i Jakub Bielawski z klasy III A. Poproszona o zabranie głosu,  dyrektor I LO, pani Anna Patejuk życzyła wszystkim maturzystom dobrej zabawy, jednocześnie podkreślając, jak ważne zadanie do spełnienia czeka ich już wkrótce. Pani Patejuk podziękowała wszystkim nauczycielom i wychowawcom klas trzecich za ich wysiłek dydaktyczny i wychowawczy, wyraziła również wdzięczność za pracę wszystkich rodziców, którzy przyczynili się do organizacji Studniówki 2020.
     Następnie głos zabrali: Starosta Krasnostawski, pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, pani Karolina Szewczuk. Przemówienia były niezwykle podniosłe. Pan Leńczuk życzył rodzicom tegorocznych maturzystów, aby zawsze byli tak dumni ze swoich dzieci jak podczas uroczystego studniówkowego wieczoru, ciepłe słowa skierował również do całej społeczności szkolnej, gratulując ILO zdobycia zaszczytnego tytułu Srebrnej Tarczy w ogólnopolskim rankingu szkół. Pani Szewczuk zaś gorąco podziękowała rodzicom za współpracę i życzyła wszystkim udanej zabawy.
      W następnym punkcie uroczystości przedstawiciele klas trzecich, wręczając bukiety kwiatów, podziękowali dyrekcji i wychowawcom za wszelką pomoc, zrozumienie i wsparcie w procesie edukacji. Szczególne podziękowania dedykowano również pani Marcie Grzywnie za przygotowanie pięknych układów poloneza i za jej wielką cierpliwość podczas wielogodzinnych prób tanecznych.
      Po uroczystych słowach: Poloneza czas zacząć… każda z klas pięknie zaprezentowała przygotowane wcześniej figury słynnego staropolskiego tańca. Prowadzący zaprosili również nauczycieli i uczniów do walca, w którym maturzyści i ich pedagodzy zaprezentowali się znakomicie! Podczas tej studniówki błyskom fleszy nie było końca! Uczniowie z wielką przyjemnością pozowali do pamiątkowych zdjęć indywidualnych i grupowych, serdecznie zapraszając do wspólnych fotografii nauczycieli i rodziców!
      Po wyśmienitej kolacji zabawa taneczna rozpoczęła się na dobre. Żaden maturzysta nie myślał wtedy o tym, co czeka go za sto dni! Nikt nie rozmawiał o lekturach i zadaniach, bowiem był to czas wytchnienia od codziennych obowiązków. Wszyscy świetnie się bawili, a radosna atmosfera udzieliła się również nauczycielom i rodzicom, którzy chętnie przyłączali się do wspólnego tańca. Nie zabrakło belgijki i makareny, odtańczonych w szerokim kręgu bawiących się na parkiecie osób. Kiedy ogłoszono koniec imprezy, rozbawione pary z żalem opuszczały salę balową, chcąc zatrzymać ten piękny czas.
      Bal Studniówkowy Anno Domini 2020 z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci!

bal_1_759x600.jpg bal_2_679x600.jpg bal_3_800x591.jpg

bal_4_800x600.jpg bal_5_800x600.jpg bal_6_800x600.jpg

bal_7_800x600.jpg
bals_1_337x600.jpg bals_2_337x600.jpg bals_3_800x450.jpg

bals_4_800x450.jpg bals_5_800x450.jpg bals_7_800x321.jpg

bals_8_800x380.jpg