Laureatki II Krasnostawskiego Quizu Historycznego o Żołnierzach Niezłomnych

      9 marca 2020 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zorganizowała II Krasnostawski Quiz Historyczny o Żołnierzach Niezłomnych. Quiz, pod honorowym patronatem: pani Teresy Hałas – Posła na Sejm RP, pana Andrzeja Leńczuka - starosty krasnostawskiego i pana Roberta Kościuka - burmistrza Krasnegostawu, poprzedził wykład multimedialny, który zaprezentował pan Paweł Skrok z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Historyk z IPN przedstawił w skrócie ideę ustanowienia w 2011 r. święta państwowego oraz sylwetki żołnierzy niezłomnych (również z Lubelszczyzny), którzy nie złożyli broni po 1944 r. W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich pięciu szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. Laureatkami quizu smartfonowego zostały uczennice klasy II C przygotowane przez panią Agnieszkę Chwaszcz: I miejsce – Aleksandra Derewecka (wszystkie odpowiedzi bezbłędne!) i III miejsce – Julia Pasieczna. Spotkaniu towarzyszyła wystawa ze zbiorów IPN pt. Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963. Dziękując młodym ludziom za uczestnictwo w konkursie wicestarosta, pan Marek Nowosadzki podkreślił, iż organizowanie takich przedsięwzięć jest istotne w aspekcie upamiętnienia bohaterskich postaw ogromnej rzeszy bohaterów wojennych. Dodał również, że rozważając kwestię nazewnictwa powojennych partyzantów warto przychylić się do opinii, iż w pierwszej mierze byli to Żołnierze Niezłomni, ponieważ to właśnie swym bezkompromisowym i niestrudzonym umiłowaniem ojczyzny narazili się na represje ze strony komunistycznych władz dławiących w zarodku każde zachowanie niepodległościowe. Wicestarosta Nowosadzki podziękował także poseł, pani Teresie Hałas za włączanie się w każdą inicjatywę edukacyjną na terenie powiatu krasnostawskiego, a także reprezentującemu IPN, panu Pawłowi Skrokowi za działalność tej instytucji, dzięki której możliwe stało się wnikliwe poznanie polskiej historii po roku 1944.
Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     Artykuł został przygotowany w oparciu o materiały uzyskane dzięki uprzejmości Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu oraz Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Krasnymstawie.

zolnierze1_766x600.jpg zolnierze2_800x590.jpg zolnierze3_800x554.jpg

zolnierze4_800x588.jpg zolnierze5_800x561.jpg zolnierze6_800x583.jpg

zolnierze7_800x591.jpg zolnierze8_800x508.jpg