Laureatka Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno – Astronautycznego.


      9 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno - Astronautyczne, do udziału którego, w wyniku obrad jury „Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki”, została zakwalifikowana i poproszona o wygłoszenie swojego referatu Karina Czubkowska, uczennica kl. I Bp. Jury oceniło, iż nadesłana praca prezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny i nietuzinkowe podejście do omawianych zagadnień. Tematem referatu była: „Ciemna materia”. Opiekę merytoryczną nad pracą Kariny sprawowała pani Teresa Atras, nauczyciel fizyki.
      Warto zaznaczyć, iż patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawowały: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna. Wojewódzki patronat nad organizacją konkursu objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Gratulujemy Karinie, uczennicy klasy humanistycznej (!) i życzymy sukcesów w dalszym pogłębianiu wiedzy astronomicznej!

materia_1_800x595.jpg materia_2_793x600.jpg materia_3_800x592.jpg

materia_4_800x594.jpg materia_5_800x599.jpg materia_6_800x598.jpg

materia_7_800x452.jpg