Dominik Pitucha - Laureatem Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków - Steftleben w roku szkolnym 2019/2020


      Laureatami zaszczytnej Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków - Steftleben mają szansę zostać uczniowie kończący I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, posiadający wybitne osiągnięcia w nauce oraz wykazujący aktywność w szeroko pojętej działalności społecznej. W tym roku szkolnym Kapituła Nagrody, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez wychowawców klas maturalnych nominacjami, w wyniku tajnego głosowania wyłoniła zwycięzcę – ucznia klasy III b Dominika Pituchę.

Wychowawczyni klasy pani Magdalena Sadowska przygotowała laudację następującej treści:

      W trakcie nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie Dominik Pitucha utrzymywał się na pozycji najlepszego ucznia w klasie i zasilał grono najzdolniejszych uczniów w szkole.
    Jego poświęcenie nauce i inwestowanie we własny rozwój intelektualny znajdowały potwierdzenie w bardzo dobrych i celujących ocenach cząstkowych i końcoworocznych.  
Dominik ukończył klasę maturalną ze średnią ocen: 5,44. W pierwszej klasie Dominik osiągnął średnią 5,06, w klasie drugiej – 5,11, zaś średnia jego ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w liceum wynosi 5,24.
      Na koniec każdego semestru otrzymywał w pełni zasłużoną ocenę wzorową z zachowania. Nadmienić również należy, iż uczeń był zawsze punktualny, a jego średnia frekwencja na lekcjach każdego roku wynosiła ponad 95 procent. Wysoka kultura osobista, pomoc koleżeńska, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, zawsze nienaganne zachowanie to niewątpliwie wizytówka Dominika.
     Dominik Pitucha to uczeń bardzo zdolny, pracowity i sumienny. Brał udział w licznych konkursach i olimpiadach, w których osiągał dobre wyniki. Świadczy to o jego szerokich zainteresowaniach i rozległej wiedzy.
     W klasie pierwszej i drugiej brał udział w konkursach z języka angielskiego organizowanych przez PWSZ w Zamościu, m.in. w Wojewódzkim Dyktandzie z Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego oraz Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Na koniec roku szkolnego, za bardzo dobre wyniki w nauce w klasie pierwszej, otrzymał nagrodę Sapere Auso oraz Stypendium Starosty Krasnostawskiego.
     W klasie drugiej został laureatem III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Znaj swoje prawa" zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie. Zakwalifikował się do etapu okręgowego „XXI Olimpiady Wiedzy o Prawie" zorganizowanej przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce. W tym samym roku szkolnym zakwalifikował się do etapu okręgowego „Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie" organizowanym przez WSPiA - Rzeszowską Szkołę Wyższą. Na koniec roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce w klasie drugiej otrzymał nagrodę Cum Laude oraz Stypendium Starosty Krasnostawskiego.
     W klasie trzeciej Dominik brał udział w etapie szkolnym „XXII Olimpiady Wiedzy o Prawie" zorganizowanej przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce i zakwalifikował się do etapu okręgowego odbywającego się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Zajął wówczas IV miejsce w okręgu lubelskim, uzyskując nominację do etapu centralnego.
     Mój wychowanek brał również udział w etapie szkolnym „Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym" zorganizowanej przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku, uzyskał awans do etapu okręgowego i tytuł finalisty etapu okręgowego.
     W tym samym roku szkolnym Dominik brał udział w etapie szkolnym „Olimpiady Wiedzy o III RP" zorganizowanej przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku i zakwalifikował się do etapu okręgowego, zdobywając tytuł finalisty etapu okręgowego.
     Największym jego osiągnięciem był udział w etapie szkolnym „Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie" organizowanej przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku, po którym zakwalifikował się do etapu okręgowego, zajmując II miejsce w okręgu lubelskim, uzyskując tytułu finalisty etapu okręgowego i otrzymując nominację do etapu centralnego. Dominik przez trzy lata uczestniczył w dodatkowych zajęciach z wiedzy o społeczeństwie.
     Dla Dominika duże znaczenie ma również sport, dlatego też brał udział w miejskich zawodach pływackich "Licealiada" - w stylu klasycznym zajął IV miejsce, w sztafecie chłopców uplasował się na II miejscu oraz awansował do zawodów powiatowych. Aktywnie spędzał wolny czas, uczęszczając na dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego z pływania.
     Uczeń osiągnął celujące oceny z trzech ostatnich lat z takich przedmiotów jak: religia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, wychowanie fizyczne i przyroda.
     Dominik Pitucha chętnie uczestniczył w życiu kulturalnym szkoły i klasy:
- Prowadził uroczystości szkolne m.in. zakończenie roku szkolnego 2017/2018, inauguracja roku szkolnego 2018/2019, Dzień Edukacji Narodowej, co roku prowadził jarmark bożonarodzeniowy "Weihnachtsmarkt".
- W klasie pierwszej opracował, wyreżyserował i zmontował film prezentujący klasę w celu promocji szkoły wśród uczniów gimnazjów z naszego powiatu.
- Aktywnie uczestniczył w powierzonych mu zadaniach podczas Dnia Otwartych Drzwi szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.
- Zaangażował się również w organizację Festiwalu Piosenki Międzynarodowej w roku szkolnym 2017/2018.
    Dominik pełnił funkcję chorążego pocztu sztandarowego szkoły i reprezentował szkołę w następujących uroczystościach:
- miejskie uroczystości obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- miejskie uroczystości obchodów 80. rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę,
- miejskie uroczystości obchodów 78. rocznicy dokonania zbrodni katyńskiej,
- pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę,
- uroczystości obchodów 246. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej,
- szkolne obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w roku szkolnym 2019/2020,
- szkolne obchody Dnia Patrona Szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
     Dominik cechuje się wysoką kulturą osobistą, poczuciem obowiązku, silną motywacją i zapałem do nauki. Interesują go zagadnienia polityczne, prawne, dobrze orientuje się w zagadnieniach współczesnego świata i nieobce mu są nowinki technologiczne. Podczas lekcji lubił prowadzić dyskusje, był bardzo zainteresowany wszelkimi zadaniami, które wymagały wysiłku umysłowego i chętnie wykonywał ćwiczenia dodatkowe. Z sukcesami uczył się języków obcych, osiągnął bardzo dobre wyniki z j. angielskiego i niemieckiego. Jest niezwykle uczynny i pomocny, chętnie współpracował z innymi uczniami i nauczycielami. Zespół klasowy darzył go sympatią i zaufaniem. Jego koledzy i koleżanki mogli liczyć na wsparcie i pomoc. Stosunek Dominika do obowiązków ucznia z pewnością może służyć jako wzór do naśladowania dla innych uczniów naszej szkoły.
     Jestem przekonana, że Dominik - mój wychowanek – godnie prezentuje sylwetkę absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie i w pełni zasługuje na Nagrodę Stefleben i miano Najlepszego Absolwenta Jagiełły Anno Domini 2020!

Laureat skierował do nas słowa podziękowania:

      Szanowni Państwo!

      Nie jestem w stanie ukryć przed Wami swojej radości oraz dumy. Jednocześnie wciąż dziwi mnie, jak szybko okres szkoły średniej przeminął w moim życiu. Pamiętam, jak niedawno przechadzałem się korytarzem szkoły podstawowej i potem już jako pierwszoklasista liceum, zazdrościłem starszym kolegom ładniejszego koloru szafek. Tymczasem dzisiaj stoję tu przed Państwem jako absolwent I Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Być może niebawem – niestety, nie można tego stwierdzić z przyczyn wyższych – rozpocznę nowy etap swojego życia, na który czekałem od bardzo dawna. Odliczanie, ile czasu pozostało mi do podjęcia wymarzonych studiów, było w moim przypadku bardzo częstym zjawiskiem. Dodawało mi to swego rodzaju motywacji, siły, cierpliwości w dążeniu do upragnionego celu, a jak wiemy – motywację można tak samo łatwo zyskać, jak i utracić. Nie ulega jednak wątpliwości, iż postawienie przeze mnie kolejnego kroku ku dorosłemu życiu nie wymaże z mojej pamięci miejsca, dzięki któremu mogę ów krok postawić; ludzi, którzy zawsze mnie wspierali i na których zawsze mogłem liczyć.
      Dzisiaj chciałbym bardzo podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dzięki którym czułem się tutaj dobrze. Są jednakże tacy, którzy odegrali bardzo szczególną rolę podczas mojej 3-letniej ścieżki edukacyjnej. Chciałbym zwrócić się do Pani Dyrektor I Liceum – Anny Patejuk. Począwszy od pierwszej klasy była Pani dla mnie swego rodzaju mentorem, opiekunem, który wprowadził mnie w świat profesji humanistycznej, ze szczególnym naciskiem na historię oraz wiedzę o społeczeństwie. To właśnie Pani zawdzięczam każdy swój sukces olimpijski, a także możliwość rozwoju w kierunku branży prawniczej. Mam tu na myśli wszelkie wyjazdy oraz spotkania (np. z Panem Pawłem Staszakiem). Pomijając aspekty stricte edukacyjne, zawsze mogłem do Pani przyjść, porozmawiać, czy pozyskać cenną radę. Zaznaczę również, iż jeżeli uda mi się uzyskać planowany przeze mnie wynik na maturze z wiedzy o społeczeństwie, to będzie to Pani zasługa.
      Dziękuję Pani Magdalenie Sadowskiej, która nie tylko uczyła mnie języka angielskiego, ale była również moją wychowawczynią. Język angielski odgrywa w moim życiu dużą rolę, bowiem codziennie zdarza mi się słuchać zagranicznej muzyki, czytać przeróżne teksty, czy porozumiewać się z innymi ludźmi właśnie za jego pośrednictwem. Przez okres szkoły średniej udało mi się nie tylko utrwalić uzyskany do tej pory zasób wiedzy, ale także go poszerzyć w każdym możliwym aspekcie, bowiem już od pierwszej klasy wykonywałem ćwiczenia maturalne oraz konkursowe. Umożliwiła mi Pani dalsze dążenie ku rozwojowi moich umiejętności w zakresie tego języka. Jestem pewny, iż język angielski w dalszym ciągu będzie odgrywał bardzo ważną rolę w moim życiu. Teraz, za rok, za pięć lat, czy nawet za dwadzieścia, bowiem z językiem angielskim i niemieckim są związane moje pasje, zainteresowania, a także prawdopodobnie przyszła praca. To wszystko zobliguje mnie w sposób pośredni do stałego rozwoju w tym zakresie. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się wypracować do tej pory w dziedzinie języków obcych.
Oczywiście, będę o Pani pamiętał również jako o mojej wychowawczyni, na której zawsze mogłem polegać, z którą mogłem porozmawiać, z którą zachowywałem bardzo dobre relacje.
      Chciałbym bardzo podziękować Pani Dorocie Matysiak, która przez trzy lata uczyła mnie języka polskiego. Pani profesor doskonale Pani wie, że niestety, język polski nie należał do moich najmocniejszych stron. Nie ukrywam, iż dawałem z siebie tyle, ile mogłem, jednakże owa kontrybucja nie była dla mnie w pełni satysfakcjonująca. W profesji nauczyciela jest Pani niewątpliwie wymagająca oraz precyzyjna. Poświęcała Pani swój czas, aby wytłumaczyć mi trudne zagadnienia, wskazać oraz omówić błędy, które popełniałem. W konsekwencji czuję, iż dzięki temu nabrałem doświadczenia, które będę mógł wykorzystać na maturze. Mam nadzieję, że będzie Pani dumna z mojego wyniku.
      Pragnąłbym również podziękować Pani Annie Rycyk, meiner Deutschlehrerin. Moja przygoda z językiem niemieckim nie zaczęła się dość dobrze. Nie ukrywam, iż po pierwszej lekcji zrozumiałem, jak niski jest zasób mojej wiedzy. W rezultacie mój stosunek do tego języka stał się obojętny. Do tej pory zaskakuje mnie fakt, iż ostatecznie zdecydowałem się zdawać maturę z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Dzięki Pani, przez 3 lata nauki udało mi się bardzo dużo nadrobić, a także wzbogacić swoja wiedzę. Organizowała Pani dodatkowe zajęcia, poświęcała własny czas na tłumaczenie zawiłych zagadnień językowych. Z autopsji wiem, iż mogłem się z Panią skontaktować w dowolnej chwili, aby uzyskać pomoc. Dzięki dyscyplinie oraz stawianych przez Panią wymaganiom miałem szansę nie tylko zdobyć większą wiedzę, ale również pokonać własne lenistwo. Zdecydowałem także, iż będę uczył się języka niemieckiego na studiach, a zanim się na nie udam – zdobędę certyfikat potwierdzający jego znajomość. Gdyby nie Pani, w dalszym ciągu reprezentowałbym lekceważące podejście do języka niemieckiego, a dodatkowo wciąż bym się zastanawiał nad innym przedmiotem, który mógłbym zdawać zamiast historii, bowiem Pani Dyrektor doskonale wie, iż nie była ona moją mocną stroną.
      Chciałbym podziękować Paniom: Marii Pliszczyńskiej i Katarzynie Nowackiej, które przez ten 3 - letni okres dbały o poszerzanie mojego zakresu wiedzy z matematyki. Nauka przychodziła mi z łatwością, dzięki czemu mogłem poświęcać więcej czasu na istotne dla mnie przedmioty. Jeśli chodzi o matematykę, to niewątpliwie większość wiedzy wynosiłem z lekcji. Dzięki prowadzonym przez Panie zajęciom byłem w stanie opanować materiał, niemalże wcale nie powtarzając go w domu. W rezultacie, nie tylko zyskiwałem duży zasób wiedzy, ale oszczędzałem dużo czasu, który był dla mnie bardzo cenny. Odnosząc się do egzaminu maturalnego, czuję się w pełni do niego przygotowany i mam nadzieję, iż uda mi się uzyskać możliwie wysoki wynik.
      Pragnąłbym także podziękować mojemu nauczycielowi wychowania fizycznego – Panu Mirosławowi Patejukowi. Jak zaznaczyła w mojej nominacji Pani Sadowska – sport odgrywał dla mnie ważną rolę. Zawsze uczęszczałem na zajęcia z chęcią, bowiem był Pan otwarty na propozycje uczniów w sprawie przebiegu lekcji, umożliwiał mi Pan rozwój w kierunku, który faktycznie chciałem rozwijać. Najmilej będę wspominał zajęcia na basenie, które po trudnym tygodniu pracy umożliwiały mi relaks oraz regenerację organizmu. Doceniam, że był Pan bardzo otwarty. Mogłem zawsze zapytać o radę, porozmawiać, czy nawet posłuchać Pana opowieści. Chętnie dzielił się Pan także swoją pasją.
      Na zakończenie chciałbym zwrócić się do swojej klasy. Mimo różnych konfliktów, nieporozumień oraz innych negatywnych sytuacji, które miały miejsce przez te 3 lata, to dzisiaj chciałem Wam podziękować, bowiem czułem się naprawdę dobrze wśród Was. Jesteście dobrymi ludźmi i życzę Wam realizacji wszystkich waszych celów na nowej drodze życia, która otwiera się przed nami. Stajemy się dorosłymi ludźmi, powoli stąpającymi ku realizacji swoich marzeń. Podejmujmy odpowiedzialne decyzje, dbajmy i troszczmy się o tych, którzy są dla nas ważni, a przede wszystkim nigdy nie zapominajmy o własnej tożsamości oraz zasadach, którymi się kierujemy, bowiem to właśnie one definiują nas jako ludzi.
       Jeszcze raz dziękuję każdemu z osobna. Wam - koledzy i koleżanki, Wam - drodzy nauczyciele. Dziękuję za wspaniałe trzy lata, które niewątpliwie będą tkwiły mi w pamięci do końca życia. Chcę, abyście wiedzieli, że nigdy nie zapomnę, skąd wyszedłem, ani tych, którzy odegrali ogromną rolę w moich dążeniach do samorealizacji. Mam skrytą nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, i że za kilka lub kilkanaście lat, kiedy uda mi się spełnić swoje marzenia, to będę mógł podziękować Wam jeszcze raz. Bądźcie zdrowi, i również realizujcie własne cele, bowiem nigdy nie jest na to za późno.

                                                                                                                     Dominik Pitucha