Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


                                                                                                      Motto: Wakacje, znów będą wakacje…

      26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. W warunkach reżimu sanitarnego wychowawcy spotkali się ze swoimi uczniami. Każdą klasę odwiedziła Pani Dyrektor Anna Patejuk, która dokonała podsumowania roku szkolnego, podkreślając sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach oraz zapoznała zebranych z wynikami klasyfikacji końcoworocznej. W ciepłych słowach życzyła uczniom udanych, zdrowych wakacji. Rok szkolny uczniowie I LO zakończyli wielkim sukcesem. Osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania i zachowania, z czego cała społeczność szkolna jest dumna! Z satysfakcją informujemy, że średnia ocen w klasach pierwszych i drugich wyniosła: 4,04. Najwyższą średnią mają uczniowie klas pierwszych:
I CG – 4,55 ( nasi humaniści i biolodzy!)
I AG – 4,19 ( nasi matematycy i informatycy po gimnazjum!)
IAP – 4,13 (nasi matematycy i informatycy po szkole podstawowej!)
I BG – 4,0 ( nasi miłośnicy geografii i matematyki!)
Cieszy nas też bardzo wysoka frekwencja na zajęciach w całym roku szkolnym – 93 %, również na lekcjach prowadzonych online. Nasi uczniowie wykazali się ogromną odpowiedzialnością i rzetelnie uczestniczyli w prowadzonych zdalnie lekcjach.

      Zakończenie roku to czas podsumowań, wyróżnień, nagród i przyznawania stypendiów najlepszym uczniom.

Nagrodę Cum Laude ( dla uczniów klas II) otrzymali: Szewczak Weronika - klasa II A, Marek Tomasz – klasa II B, Derewecka Aleksandra – klasa II C, Maślona Julia - klasa II C.

Nagrodę Sapere Auso ( dla uczniów klas I ) otrzymali: Błaszczak Przemysław - klasa IAP, Pawlas Weronika – klasa IAP, Terlecka Małgorzata – klasa IC, Wojtyna Weronika - klasa I C.

Kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostali: Tomasz Marek z klasy IIB i  Przemysław Błaszczak z klasy IAP.

      Najlepszym uczniom, których w tym roku szkolnym było wyjątkowo dużo, wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe:
1.    Filip Chruściel – klasa I AG
2.    Alicja Borzęcka – klasa I AG
3.    Kamil Dubaj – klasa I AG
4.    Jakub Cieliszak – klasa I AG
5.    Przemysław Błaszczak – klasa AP
6.    Weronika Pawlas – klasa I AP
7.    Aleksandra Fidecka – klasa I AP
8.    Sebastian Lewandowski – klasa I AP
9.    Monika Chodorowska – klasa I AP
10.    Elżbieta Łobodzińska – klasa I AP
11.    Maciej Pociński – klasa I AP
12.    Justyna Wysocka – klasa I AP
13.    Magdalena Wrona – klasa I BG
14.    Wiktoria Krzak – klasa I BG
15.    Agnieszka Pezda – klasa I BG
16.    Paweł Szuba – klasa I BP
17.    Maciej Cieśliński – klasa I BP
18.    Anita Majkut – klasa I BP
19.    Błażej Mazurek – klasa I BP
20.    Małgorzata Terlecka – klasa I CG
21.    Weronika Wojtyna – klasa I CG
22.    Natalia Kuter – klasa I CG
23.    Martyna Matczuk – klasa I CG
24.    Weronika Mazurek – klasa I CG
25.    Olesya Vasylyk – klasa I CG
26.    Ewelina Pasternak – klasa I CG
27.    Piotr Siwiec – klasa I CG
28.    Amelia Mazur – klasa I CG
29.    Weronika Szewczak klasa II A
30.    Natalia Soczyńska – klasa II A
31.    Tomasz Marek – klasa II B
32.    Grzegorz Mazurek – klasa II B
33.    Aleksandra Derewecka – klasa II C
34.    Julia Maślona – klasa II C
35.    Julia Pasieczna– klasa II C
36.    Julia Kwiecińska – Klasa II C.

      Najlepsi uczniowie z klas pierwszych i drugich zostali uhonorowani nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie.
Byli to: Filip Chruściel – klasa I AG, Weronika Pawlas – Klasa I AP, Magdalena Wrona – klasa I BG, Paweł Szuba – klasa I BP, Małgorzata Terlecka – klasa I CG, Weronika Szewczak – klasa II A, Tomasz Marek – klasa II B, Julia Maślona – klasa II c.

np1_567x600.jpeg np2_450x600.jpg np3_467x600.jpg

np4_450x600.jpeg np5_436x600.jpg np6_455x600.jpg

np7_454x600.jpg np8_450x600.jpg


      Nagrody książkowe od Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im Wł. Jagiełły w Krasnymstawie otrzymali: Przemysław Błaszczak z klasy I AP i Kuter Natalia z klasy I CG.

      Nagrodami za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych lub działalność społeczną zostali wyróżnieni:
- klasa I AG: Michał Nowacki, Mateusz Pawłowski, Krystian Poniedziałek,
- klasa I AP: Wiktoria Kot, Michał Zdziłowski, Bartłomiej Żurek,
- klasa I BG: Dominik Ambroży, Julia Matyjaszek, Julia Strycharczuk,
- klasa I CG: Martyna Chachaj, Paweł Zaj,  
- klasa II A: Alicja Chwała, Agnieszka Mróz,
- klasa II B: Krzysztof Płatek,
- klasa II C: Julia Jabłońska.

      Jesteśmy szczególnie dumni z uczniów ze 100 % frekwencją:
- klasa I AG: Borzęcka Alicja, Chruściel Filip,
- klasa IAP:  Błaszczak Przemysław, Rybak Emil,
- klasa I BG: Wrona Magdalena,
- klasa II B: Marek Tomasz,
- klasa II C: Jabłońska Julia, Karauda Emilia.

      Z okazji zakończenia edukacji w klasach pierwszych i drugich, szkołę odwiedziła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Worotyńska. Na ręce Pani Dyrektor Anny Patejuk złożyła podziękowania dla członków Rady Pedagogicznej i Pracowników szkoły za trudny rok nauki. Życzyła również całej społeczności szkolnej zdrowego i udanego wypoczynku.

      Rok szkolny 2019/2020 był bardzo trudny, ale mimo wszystko zakończył się licznymi sukcesami! To dobra zapowiedź naszej przyszłorocznej nauki!
A dziś? Życzymy miłych i zdrowych wakacji!

IAG1_800x600.jpeg IAG2_800x600.jpeg IAG3_800x599.jpg

IAP_10_800x472.jpg IAP_1_450x600.jpg IAP_2_450x600.jpg

IAP_3_450x600.jpg IAP_4_450x600.jpg IAP_5_450x600.jpg

IAP_6_450x600.jpg IAP_7_450x600.jpg IAP_8_450x600.jpg

IAP_9_450x600.jpg
IBG1_467x600.jpg IBG2_450x600.jpg IBG3_450x600.jpg

IBG4_450x600.jpg IBG5_450x600.jpg IBG6_450x600.jpg


IBP_1_450x600.jpeg IBP_2_450x600.jpeg IBP_3_450x600.jpeg

IBP_4_450x600.jpeg IBP_5_450x600.jpeg IBP_6_450x600.jpeg

IBP_7_800x369.jpeg
ICG_1_800x600.jpg ICG_2_800x600.jpg ICG_3_800x600.jpg

ICG_4_800x600.jpg ICG_5_800x600.jpg ICG_6_800x600.jpg

ICG_10_800x600.jpg ICG_11_800x600.jpg ICG_12_800x600.jpg

ICG_7_800x600.jpg ICG_8_800x600.jpg ICG_9_800x600.jpg


IIA1_450x600.jpg IIA2_450x600.jpg IIA3_450x600.jpg

IIA4_450x600.jpg IIA5_800x531.jpeg
IIB_450x600.jpg
IIC1_800x600.jpg IIC2_450x600.jpg IIC3_450x600.jpg

IIC4_450x600.jpg IIC5_450x600.jpg IIC6_450x600.jpg