Jagiełło "Szkołą Innowacji 2020"!


       Z przyjemnością informujemy, że I LO przystąpiło do najnowszej edycji Projektu Certyfikacji Szkół - Szkoła Innowacji. Projekt jest realizowany rokrocznie dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Organizatorem i Sponsorem Głównym Konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, natomiast Patronami Konkursu są: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty. Patronami Medialnymi Konkursu są: Telewizja Lublin, Radio Lublin, „Dziennik Wschodni”.
      Główne cele Konkursu to wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, innowacyjnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów. Jak czytamy w regulaminie konkursu, Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność, kreując najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji.
      Promując wysoki poziom edukacji, organizator, którym jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, również zachowuje najwyższą jakość oceny szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów.
      Certyfikat "Szkoła Innowacji" otrzymało w tym roku 36 szkół z terenu naszego województwa. Owo znaczące wyróżnienie otrzymaliśmy już po raz  kolejny. Cieszy fakt, że starania o dbałość edukacji i wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za samodoskonalenie zostały docenione przez tak szanowne gremium.