Uwaga!

     Dyrekcja szkoły informuje, iż do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz.
W sprawach administracyjnych należy wchodzić do szkoły wejściem od strony basenu z zachowaniem reżimu sanitarnego (stosowanie środków ochronnych: zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).