Kolejna inwestycja w I LO!


       Z przyjemnością informujemy, że samorząd powiatu krasnostawskiego zrealizował kolejną inwestycję w naszej placówce oświatowej. W czerwcu br. w I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie został rozstrzygnięty przetarg pn. „Dostosowanie obiektu I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie do przepisów przeciwpożarowych w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych, w zakresie klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne”.
       Przetarg wygrała firma „Stanpoż, Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych”. Dostosowanie budynku, który został wybudowany przed ponad pięćdziesięciu laty, wynikało z krajowych przepisów techniczno-budowlanych i przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W zakresie ochrony pionowych dróg ewakuacji podstawową sprawą jest spełnienie wymagań, w których chodzi o zapewnienie takich warunków na klatce schodowej, aby osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogły go opuścić lub mogły zostać uratowane w inny sposób (np. przetrwać w bezpiecznym miejscu do czasu, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej). Działania te podjęte zostały więc w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i nauczycieli. Prace dostosowawcze polegały na wstawieniu drzwi przeciwpożarowych na korytarzach na wszystkich kondygnacjach. Wymieniono także  drzwi do 12 pracowni przedmiotowych. Ponadto wymieniono wszystkie okna od strony boiska szkolnego. Szkoła została w ten sposób wyposażona w bezpieczny system oddymiania klatek schodowych.
       Wszystkie prace zostały przeprowadzone bardzo sprawnie w okresie wakacyjnym. Całość tej inwestycji wyniosła 499 278 zł.

klatka1_800x534.jpg klatka2_800x534.jpg klatka3_400x600.jpg

klatka4_800x534.jpg klatka5_400x600.jpg klatka6_800x534.jpg

klatka7_800x534.jpg klatka8_800x600.jpg klatka9_800x534.jpg