825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Zdobyliśmy kolejną tarczę!!!

       Już po raz ósmy I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie zakwalifikowało się do grona najlepszych, wyróżnionych tarczą, szkół w kraju! Nasza szkoła zajęła 30. miejsce w województwie, 584. miejsce w kraju, zdobywając Brązową Tarczę! Jest najlepszym liceum powiatu krasnostawskiego! Znajduje się wśród trzech najlepszych szkół dawnego województwa chełmskiego! 

  27 stycznia opublikowano Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021. W tej edycji Rankingu Kapituła po raz pierwszy pracowała pod kierownictwem prof. Barbary Marcinkowskiej, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jak powiedziała Pani Rektor: Nadzieje przeważyły nad obawami i zdecydowała się pokierować pracami Kapituły w tym bardzo trudnym roku.

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk:

 • przewodniczący i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE),
 • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Decyzją Kapituły Rankingu zostały utrzymane kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2021:

 • sukcesy w olimpiadach 25%,
 • matura – przedmioty obowiązkowe 30%,
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%.

Wyróżnienie Brązowa Tarcza to efekt systematycznej i rzetelnej pracy zespołowej nauczycieli oraz uczniów I LO, która przełożyła się na dobre wyniki egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie zdali go na wysokim poziomie w porównaniu do wyników ogólnokrajowych, co pozwoliło im podjąć studia na renomowanych uczelniach. Wierzymy, że nasza codzienna praca, przynosząca tak dobre efekty, wpłynie na decyzje ósmoklasistów dotyczące wyboru szkoły średniej. I będzie to I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie! Zapraszamy do nas!

Dyrekcja i nauczyciele I LO w Krasnymstawie 

Znajdź nas!

Facebook             Instagram