825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

15-19 marca Tydzień Mózgu w I LO w formie online.


Tydzień Mózgu jest światowym świętem nauk na pograniczu biologii, medycyny, biofizyki, psychologii i informatyki. Od 1998 r. Tydzień Mózgu obchodzony jest również w Polsce.

Uczniowie naszego liceum mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych, niezależnie od siebie przez Uniwersytety: Śląski, Oddział PAN w Poznaniu i Instytut Nenckiego i inne.

12 wykładów i 12 warsztatów przygotowano w ramach Tygodnia Mózgu #MariaMyśli na UMCS. Odbywały się one wyjątkowo od 15 do 21 marca. Studenckie Koła przygotowały warsztaty o lobotomii, podświadomości czy świadomym śnieniu. Uczelnia zorganizowała również konkurs "Ucz się z głową", obejmujący szeroko rozumianą tematykę neuronauk. Miło nam poinformować, że dwie nasze uczennice Aleksandra Fidecka i Julia Durczak zajęły w nim czołowe II i III miejsca.

Konkurs miał na celu:
1) rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniami związanymi z budową oraz funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, dziedzinami neuronauk, a przede wszystkim neurobiologią i neuropsychologią,
2) zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania budowy i funkcjonowania układu nerwowego w sposób aktywny, dociekliwy i twórczy,
3) promowanie różnorodnych talentów i zainteresowań uczniów, inspirowanie do pracy twórczej,
4) pokazanie uczniom korelacji pomiędzy różnymi naukami, tj. biologią i psychologią,
5) kreowanie pozytywnego podejścia do nauki.
Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie istotnych zagadnień z zakresu procesu uczenia się oraz myślenia w formie zarówno prac pisemnych (np. przegląd literatury, przygotowanie badania własnego i przedstawienie ich wyników), jak i wizualnych (np. plakat, klip wideo). W konkursie uczeń, zainteresowany funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, pod kierunkiem nauczyciela przygotowywał pracę dowolną techniką (referat, prezentację, film, komiks, grę komputerową lub planszową).

Wszyscy uczniowie I LO w Krasnymstawie, którzy chcieli poznać tajemnice mózgu i umysłu, mieli możliwość uczestnictwa, w formie online, w wieczornych wykładach między 15 a 19 marca tego roku.

Na co była chora Alicja w Krainie Czarów? Czy myszy się uśmiechają? Czy mózg można zrobić ze skóry? Jak działają metafory w mózgu? To tylko niektóre pytania, na które odpowiadali naukowcy podczas wykładów z okazji Tygodnia Mózgu. W czasie spotkań także można było posłuchać o neurobiologicznych mechanizmach uzależnień, działaniu dopalaczy, oraz jaki związek ma dieta z chorobą Alzheimera, a także jak zatrzymać procesy starzenia w mózgu. Wykłady można było oglądać na YouTube i na Facebooku.

Na stronie Poznańskiego Tygodnia Mózgu można obejrzeć nagrania archiwalne - z poprzednich edycji Tygodnia Mózgu.

Nad całością szkolnego wydarzenia w ramach Tygodnia Mózgu czuwała nauczycielka biologii, pani Edyta Fidecka.

Informacja o Światowym Tygodniu Mózgu znajduje się także na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wez-udzial-w-tygodniu-mozgu-i-poznaj-tajemnice-umyslu

Znajdź nas!

Facebook             Instagram