825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dyplom dla absolwentów klasy III C

Motto:

        „Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być dla ciebie tarczą. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny... Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.”
                                                                                                                                                                 Fragment Dezyderaty

        Klasa IIIC, według wychowawczyni Agnieszki Chwaszcz, to klasa wyjątkowa, bo składała się z dwóch grup naukowych: humanistów i biologów. To nieoczekiwane połączenie  wyjątkowych charakterów i osobowości tworzyło czasem mieszankę wybuchową, innym razem wspaniałą reakcję syntezy. Była to klasa, która doświadczyła nowych technologii w edukacji. Na lekcjach zdalnych dzielnie zgłębiali tajniki biologii, chemii czy historii. Uczniowie z klasy IIIc to artyści o wielu talentach, których mogliśmy podziwiać podczas wielu akademii szkolnych. Młodzi ludzie, którzy mimo trudności, wypełniali swoje uczniowskie obowiązki. Wychowawczyni dziękuje klasie za wyjątkowy czas spędzony w szkole. Za wspólne śpiewanie w chórze, za wyjazdy na łyżwy, za pomoc w dekorowaniu pracowni, za wspaniałą zabawę na półmetku, za przygotowanie wigilii, za pamięć i miłe życzenia. Wychowawczyni chciałaby, aby wychowankowie rozwijali swoje talenty, wykorzystywali wszystkie szanse, jakie daje los i aby po prostu byli szczęśliwymi ludźmi. Dedykuje swoim uczniom słowa Paulo Coelho ,,Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą TY słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.”

Zapraszamy na film: Przeżyjmy to jeszcze raz!

Znajdź nas!

Facebook             Instagram