825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dyplom dla absolwentów klasy IIIB

Motto:

         „Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być dla ciebie tarczą. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny... Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.”
                                                                                                                                                       Fragment Dezyderaty

         Klasa 3B – grupa młodzieży interesująca się przede wszystkim matematyką. Większość zespołu klasowego to sympatyczni indywidualiści, którzy lubili chodzić własnymi ścieżkami. Jednak, gdy wymagała tego sytuacja, 3B mobilizowała się, stawiała na wspólne działanie i …wygrywała szkolne konkursy. Na klasę można było zawsze liczyć w każdej sprawie, nie zawodziła w trudnych sytuacjach. 3B zapisała się bardzo pozytywnie w naszej szkolnej historii.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram