825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2021


                                                                                                              „Tylko praca daje okazję odkryć nas samych;
                                                                                                                            pokazać, czym naprawdę jesteśmy.”
                                                                                                                                                      Joseph Conrad

        13 października 2021 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody tego święta rozpoczął poczet sztandarowy uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Dyrektor Szkoły, Pani Anna Patejuk, która serdecznie powitała przybyłych na uroczystość nauczycieli i wychowawców Internatu, pracowników administracji i obsługi szkoły i Internatu oraz przewodniczącą Rady Rodziców  - Panią Sylwię Młynarczyk – Rysak. Pani Dyrektor, powołując się na słowa wybitnego pedagoga, Janusz Korczaka, zwróciła uwagę na wyjątkowość zawodu nauczyciela.  „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
        Życzenia satysfakcji z wykonywania zawodu nauczyciela oraz wielu ważnych osiągnięć w pracy pedagogicznej złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Sylwia Młynarczyk – Rysak.
        Tradycyjnie w Dniu Nauczyciela uhonorowano wyróżniających się pedagogów. Pani Dyrektor ogłosiła, że nagrody za szczególne zasługi na polu dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym, w tym roku szkolnym, otrzymali następujący nauczyciele:
Medal Komisji Edukacji Narodowej: Pan Marcin Wilkołazki oraz Pan Andrzej Wojtaszek odznaczony pośmiertnie;
Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Katarzyna Nowacka;
Nagroda Starosty Krasnostawskiego: Pani Anna Kosmowska, Pan Krzysztof Błaszczak, Pani Magdalena Sadowska.
Nagrodami Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali: Wioletta Barankiewicz, Agnieszka Chwaszcz, Joanna Ciempiel, Edyta Fidecka, Krzysztof Filewicz, Maria Filewicz, Marta Grzywna, Beata Jaremek, Agnieszka Jarosz, Dorota Kić, Karolina Koman-Warda, Tamara Koterwas, Monika Kwiecień, Mirosław Patejuk, Maria Pliszczyńska, Ewa Przybysiak-Przybyszewska, Dorota Puchacz, Edyta Rybak, Anna Rycyk, Maria Elżbieta Tomaszewska, Beata Wędzina, Irena Wędzina, Marcin Wilkołazki, Sylwia Wójcik-Wilkołazka, Arkadiusz Żelazko.
        Do tradycji szkoły należy również ślubowanie uczniów klas pierwszych, które odbywa się zawsze podczas uroczystej akademii w Dniu Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści ślubowali: zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły, krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości, darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz nie zawieść pokładanych w nich nadziei.
        Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy III ap, Krystiana Janiuka z klasy III cg, Martynę Błaziak z klasy IIa oraz Annę Błaszczak z klasy Ib pod kierownictwem p. Marcina Wilkołazkiego oraz p. Anny Kowalskiej. Oprawa graficzna została przygotowana przez Alicję Szadurę, Wiktorię Kot i Kingę Korowaj z klasy III ap pod opieką p. Agnieszki Chwaszcz. Akademię prowadzili: Monika Chodorowska oraz Maciej Pociński z klasy III ap.
        Na wstępie prowadzący skierowali do nauczycieli słowa uznania, podkreślające ich trud włożony w proces kształtowania młodzieży.  Nauczyciel jest mistrzem i przewodnikiem, a nauczanie – niekończącą się podróżą.
        Swoją wdzięczność za dar nauki uczniowie wyrazili też słowami wierszy i piosenek. Utwory poetyckie recytowali: Inga Maciejewska, Antonina Oleszczuk, Przemysław Błaszczak oraz Aleksandra Fidecka. Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali od uczniów róże oraz piękne kartki z życzeniami. Osobnym bukietem kwiatów zostały obdarowane Dyrektor Szkoły, pani Anna Patejuk oraz Kierownik Internatu, pani Małgorzata Duda.  
        W przygotowanie upominków zaangażowali się jak zawsze niezawodni przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, wspomagani przez p. Katarzynę Nowacką i p. Agnieszkę Chwaszcz.
        Słowa podziękowania uczniowie ujęli również w specjalnie przygotowanym  koncercie życzeń, skierowanym do poszczególnych zespołów nauczycielskich. Gronu polonistów zadedykowana została piosenka zespołu Kwiat Jabłoni pt. „Wodymidaj” w wykonaniu Bartłomieja Żurka oraz Martyny Błaziak, którzy swoim występem w duecie oczarowali zebranych pedagogów. Zespół nauczycieli przedmiotów społecznych ze wzruszeniem wysłuchał niezwykle lirycznej piosenki „Uczucia te”, przygotowanej przez Annę Błaszczak. Katedrę nauczycieli języków obcych uczniowie mile zaskoczyli, składając życzenia w czterech różnych językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim, które bezbłędnie wygłosili: Aleksandra Fidecka, Weronika Pawlas, Marcel Chwaszcz oraz Justyna Wysocka. Pedagodzy uczący przedmiotów przyrodniczych mogli usłyszeć zadedykowaną im piosenkę pt.„Szerokie wody” w wykonaniu Krystiana Janiuka. Do nauczycieli przedmiotów ścisłych zaadresowana została piosenka pt. „Trójkąty i kwadraty”, przygotowana przez Bartłomieja Żurka. Natomiast nauczyciele wychowania fizycznego obejrzeli pokaz mody sportowej! Każdy występ został entuzjastycznie odebrany i spotkał się z gromkimi brawami. Nad oprawą techniczną uroczystości czuwał Sebastian Lewandowski oraz Jakub Miszczuk.

        Wszystkim nauczycielom I LO oraz pracownikom administracji i obsługi  życzymy nieustającej satysfakcji z pracy w szkolnictwie oraz wielu drobnych, codziennych radości!!!

                                                
                                                                                                                                                   Maciej Pociński, kl. III ap

Znajdź nas!

Facebook             Instagram