825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Pięknie malowali dla Niepodległej!


        Co roku uczniowie I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie chętnie biorą udział w konkursach plastycznych, dlatego doskonale poradzili sobie także w konkursie „Drogi do niepodległości – kalendarz na rok 2022”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie pod patronatem Starosty Krasnostawskiego. Celem konkursu było stworzenie pracy na wybrany temat (1.Powstanie listopadowe - Emilia Plater; 2.Powstanie styczniowe; 3.Walka z rusyfikacją i germanizacją; 4. Polski czyn zbrojny w czasie I wojny światowej – Błękitna Armia; 5. Odzyskanie niepodległości przez Polskę – 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo; 6. Józef Piłsudski tymczasowym naczelnikiem państwa 7. Orlęta Lwowskie- udział młodzieży w zmaganiach o wyzwolenie miasta Lwów; 8. Powstanie wielkopolskie – przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego; 9. Powstanie śląskie; 10. Wojna polsko-bolszewicka – bitwa warszawska 1920; 11. Uchwalenie Konstytucji marcowej – 17 marca 1921 r.; 12. Gabriel Narutowicz pierwszym prezydentem II RP). Do konkursu przystąpiło jedenastu uczniów Jagiełły. Pięcioro z nich otrzymało nagrody rzeczowe : Milena Lis, Magdalena Wrona, Kinga Lecht, Antonina Oleszczuk – laureaci, Julia Matyjaszek - wyróżnienie. Ich prace zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym kalendarzu.  Fundatorem nagród konkursowych oraz kalendarza na rok 2022 było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.
        Wszystkie prace naszych uczniów: Igora Sawy, Natalii Knap, Ingi Maciejewskiej, Jakuba Wrony, Natalii Steć, Jakuba Starzyńskiego można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.
        Opieką sprawowały nad uczniami: p. Anna Kosmowską, p. Agnieszka Kostrzanowska, p. Anna Kowalska, p. Sylwia Wójcik-Wilkołazka.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom!

Zapraszamy do obejrzenia prac nagrodzonych uczennic.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram