825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Dziewczęta z "Jagiełły" w "Girls Go Circular"


        We współczesnym modelu gospodarki z roku na rok wytwarza się coraz większą ilość produktów, a tym samym coraz szybciej wyczerpywane są zasoby naturalne. Jednocześnie generuje to ogromną ilość odpadów. Ludzie najczęściej nabywają tanie, łatwo dostępne towary, które szybko się zużywają lub psują, więc je potem wyrzucają. Z logicznego punktu widzenia są to działania nieracjonalnie i pogłębiające kryzys klimatyczny. Warto więc skorzystać z rozwiązań, które funkcjonują w naturze. W przyrodzie występuje wiele doskonałych systemów, które tworzą obieg zamknięty, jak chociażby obieg wody lub węgla. Podobny model może tworzyć gospodarka. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. „circular economy”) zmierza do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
        Powyższe problemy i wyzwania, z jakimi musimy zmierzyć się w najbliższej przyszłości, pozostają w świadomości uczniów I LO w Krasnymstawie. Mając na uwadze odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz chcąc rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i przedsiębiorcze, uczennice: Aleksandra Skubisz, Maja Wieleba, Aleksandra Fidecka, Weronika Pawlas, Monika Chodorowska, Justyna Wysocka, Milena Lis, Patrycja Dąbrowska, Elżbieta Łobodzińka, pod opieką nauczycielki p. Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej, realizowały w ostatnich tygodniach międzynarodowy projekt edukacyjny pn. "Girls Go Circular". Celem programu było wyposażenie młodzieży, a w szczególności dziewczęta, w umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze, a także kształtowanie postaw ekologicznych. „Girls Go Circular” obejmował merytoryczne moduły edukacyjne realizowane w formule online, dotyczące wyzwań związanych ze zrównoważonym wydobyciem, konsumpcją i ponownym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nasze uczennice poprzez praktyczne działania, dowiedziały się, jak można przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, metali, mody i urządzeń ICT. Ponadto miały szansę na poznanie nowych narzędzi cyfrowych, za pomocą których m.in. prowadziły badania online, planowały kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, tworzyły filmy i prezentacje oraz opracowywały biznesplany.
        Dziewczęta z „Jagiełły” skupiły się w projekcie na branży odzieżowej. Tekstylia i odzież stanowią bowiem obecnie fundamentalną część życia codziennego i ważny sektor w gospodarce światowej. Ubrania noszą wszyscy, a dla wielu z nas odzież stanowi wyraz indywidualności. Jednak obecny system produkcji, dystrybucji i użytkowania odzieży działa w sposób niemal całkowicie liniowy. Duże ilości nieodnawialnych zasobów wydobywa się w celu wyprodukowania ubrań, których często używa się jedynie przez krótki okres, po którym większość materiałów trafia na wysypisko lub jest spalana. Tak być jednak nie musi, czego dowiodły w swoich pracach nasze licealistki, prezentując innym uczniom własną wersję koncepcji mody circular fashion, czyli mody o obiegu zamkniętym oraz jej wpływ na gospodarkę i środowisko.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram