825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Pożegnanie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie


                                                                                                                                      „Życie można jakoś przeżyć,
                                                                                                                                       ale można też przeżyć je pięknie…”

        29 kwietnia 2022 r. odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym uroczysta akademia z okazji ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Na galę przygotowaną z tej okazji przybyli: pani Teresa Hałas, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marek Nowosadzki, Wicestarosta Krasnostawski, pani Justyna Przysiężniak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Pani Aleksandra Stachula, Naczelnik Wydziału Oświaty, pani Sylwia Młynarczyk- Rysak, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Bojarska z Biura Poselskiego pani poseł Teresy Hałas.
        Pani Dyrektor Anna Patejuk dokonała podsumowania trzyletniej pracy młodzieży kończącej szkołę. Liceum ukończyło 73 uczniów, ze średnią ocen 3,73. Najwyższą średnią uzyskała klasa III CG-3,97. W swoim wystąpieniu pani dyrektor serdecznie podziękowała: wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży, rodzicom, którzy stanowili zarówno dla uczniów, jak i dla szkoły ogromną pomoc, organowi prowadzącemu za wsparcie materialne i merytoryczne, za wspólne działania na rzecz edukacji, pani poseł Teresie Hałas za życzliwość i obecność w życiu naszej szkoły. Następnie głos zabrała pani poseł Teresa Hałas, która życzyła młodzieży wszelkiej pomyślności, zwłaszcza na egzaminie maturalnym. Pani dyrektor liceum przekazała też bardzo miłe prezenty dla liceum – wyjątkowe wydanie Konstytucji RP oraz długopisy dla maturzystów od Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy. Następnie pani Aleksandra Stachula poinformowała o szczególnym wyróżnieniu - Stypendium Starosty Krasnostawskiego, które otrzymali: Filip Chruściel, Kamil Dubaj z klasy IIIAG oraz Małgorzata Terlecka z klasy IIICG. Pan Marek Nowosadzki, życząc absolwentom pomyślności na maturze, podkreślił w swoim wystąpieniu rangę tego egzaminu. W imieniu Starosty Krasnostawskiego wręczył również nagrody dla trzech najlepszych uczniów z poszczególnych klas. Otrzymali je: Kamil Dubaj z klasy III AG, Magdalena Wrona z klasy III BG i Małgorzata Terlecka z klasy III CG.
        Ważnym punktem uroczystości było wręczenie „Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben” dla najwybitniejszego absolwenta I LO. W tym roku nominowani do tej nagrody zostali: Kamil Dubaj i Filip Chruściel z klasy 3 AG, Magdalena Wrona z klasy III BG oraz Małgorzata Terlecka z klasy III CG. Wyróżnienie to, z woli kapituły otrzymała Małgorzata Terlecka z klasy III CG. Laudację uczennicy przedstawiła wychowawczyni, pani Monika Kwiecień.
        Świadectwa z wyróżnieniem wręczono 11 absolwentom ze średnią powyżej 4,75.
Borzęcka Alicja, kl. IIIAG -  4,76
Chruściel Filip, kl. IIIAG - 5,00
Dubaj Kamil, kl. IIIAG - 5,06
Wrona Magdalena, kl. IIIBG - 4,88
Kuter Natalia, kl. IIICG - 5,11
Matczuk Martyna, kl. IIICG - 5,00
Mazurek Weronika, kl. IIICG - 4,94
Siwiec Piotr, kl. IIICG - 4,76
Terlecka Małgorzata, kl. IIICG - 5,23
Vasylyk Olesya, kl. IIICG - 5,00
Wojtyna Weronika, kl. IIICG - 4,76
         Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie ufundowało również nagrodę dla najlepszego absolwenta, którą wręczył prezes Stowarzyszenia, pan Marek Nowosadzki. Otrzymała ją Małgorzata Terlecka.
        Pani Sylwia Młynarczyk – Rysak w imieniu Rady Rodziców ILO życzyła absolwentom dobrze zdanej matury, podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trzy lata wytężonej pracy z uczniami, wręczyła również nagrody książkowe i dyplomy okolicznościowe uczniom, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce bądź mieli szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach, pełnili funkcje w Poczcie Sztandarowym. Otrzymali je:
Klasa IIIAG
Cieliszak Jakub
Buk Mikołaj
Oleszek Patryk
Nowacki Michał
Pawłowski Mateusz
Poniedziałek Krystian
Klasa IIIBG
Ambroży Dominik
Brzyszko Karolina
Jarmuł Jagoda    
Krzak Wiktoria    
Matyjaszek Julia
Pezda Agnieszka
Strycharczuk Julia
Klasa IIICG
Jarosz Weronika
Mazur Amelia
Zaj Paweł
Wentczuk Mateusz
Dodatkowo dyplom za pracę w chórze otrzymali: Mateusz Kogut, Michał Nowacki, Mateusz Pawłowski z klasy IIIAG oraz Krystian Janiuk z klasy IIICG.
Pani Agnieszka Jarosz w sposób szczególny wyróżniła również Piotra Siwca z klasy III CG za wybitne zdolności chemiczne.
Dyplomy za pracę w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:
Olesya Vasylyk
Karol Suchodolski
Inga Iskra
Gabriela Mazurkiewicz
Michał Nowacki
Mateusz Pawłowski
Mateusz Kogut
Julia Matyjaszek.
         W drugiej część oficjalnej gali odbyło się ślubowanie uczniów klas programowo najwyższych, przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu oraz jego zaprzysiężenie. Godnymi następcami członków poprzedniego składu okazali się: chorąży - Błażej Mazurek, Przemysław Błaszczak, asysta – Aleksandra Bałabuch, Weronika Pawłowska, Monika Chodorowska, Weronika Pawlas.
        Na zakończenie pani dyrektor skierowała do absolwentów bardzo ciepłe słowa. Życzyła, aby zawsze dążyli do wyznaczonego celu, żeby mieli marzenia i je realizowali. Nawiązując do słów Paulo Coelho: „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy”, pragnęła, aby zawsze umieli znaleźć właściwą drogę.
        W części artystycznej, swoistym Benefisie Absolwentów Anno Domini 2022, pokazano prezentacje multimedialne przygotowane przez absolwentów z poszczególnych klas. Imprezę znakomicie poprowadzili: Julia Dunaj z klasy IIC i Maciej Pociński z klasy IIIAP. Wychowawcom wręczono pamiątkowe dyplomy dla absolwentów. W galowym koncercie wystąpili soliści: Mateusz Pawłowski – kl. IIIAG, Inga Iskra – kl. IIIBG, Krystian Janiuk – kl. IIICG, Justyna Wysocka – kl. IIIAP, Zuzanna Czystowska – kl. IIC.
Część artystyczna wzbudziła wiele emocji. Publiczność i prowadzący rozumieli się bez słów, zebrani wychwytywali każdą aluzję, nagradzając ją brawami. Młodzi artyści włożyli w akademię wiele serca, to było widać…
Za scenariusz i reżyserię uroczystości odpowiadała pani Anna Kosmowska. Scenografię przygotowały niezastąpione uczennice z klasy IIC pod opieką pani Agnieszki Chwaszcz. Nad przygotowaniem sali gimnastycznej czuwał pan Mirosław Patejuk z zawsze gotowymi do pomocy uczniami klasy IIA. Całość działań koordynowała wychowawczyni klasy IIC, pani Ewa Przybyszewska. Chór szkolny przygotowała pani Agnieszka Chwaszcz. Część oficjalną prowadziła Milena Lis z klasy IIA. Obsługą techniczną zajmowała się mocna grupa z klasy IIA pod dowództwem Bartłomieja Sadowskiego.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram