825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Małgorzata Terlecka - Laureatką Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków - Steftleben w roku szkolnym 2021/2022


        Laureatami zaszczytnej Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków - Steftleben mają szansę zostać uczniowie kończący I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, posiadający wybitne osiągnięcia w nauce oraz wykazujący aktywność w szeroko pojętej działalności społecznej. W tym roku szkolnym Kapituła Nagrody, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez wychowawców klas maturalnych nominacjami, w wyniku tajnego głosowania wyłoniła zwycięzcę – uczennicę klasy III CG Małgorzatę Terlecką.

        Wychowawczyni uczennicy, pani Monika Kwiecień przygotowała laudację następującej treści:

Szanowni Państwo,
Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania sylwetki laureata Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków. Małgorzata Terlecka uczęszczała do klasy III CG o profilu humanistycznym. W zakresie rozszerzonym realizowała przedmioty: język polski, język angielski oraz historię. Systematyczna i sumienna praca uczennicy, wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych zaowocowały bardzo dobrymi wynikami w nauce. Osiągnęła najwyższą średnią w szkole wśród uczniów klas trzecich – 5,38 oraz za całość – 5,23.
Jest to uczennica wszechstronnie uzdolniona, niezwykle pracowita i ambitna, o wysokiej kulturze osobistej, wzorowo wywiązująca się ze swoich obowiązków szkolnych. Jej uwaga skupiała się głównie na naukach humanistycznych, dlatego też chętnie sprawdzała swoją wiedzę w olimpiadach i konkursach poświęconych tej dziedzinie:
- Olimpiada o Prawie,
- Olimpiada o Wymiarze Sprawiedliwości,
- Olimpiada Wiedzy Historycznej,
- Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.
W drugiej klasie Małgorzata zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Historycznej. Uczennica również aktywnie uczestniczyła w warsztatach prawniczych.
Ze względu na zdolności do nauki języków obcych, próbowała swoich sił w zmaganiach konkursowych również i w tej dziedzinie:
- W trzeciej klasie otrzymała tytuł Laureata za zajęcie 11 miejsca w „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka angielskiego OLIMPUS” - sesja jesienna,
- Zajęła III m. w „Konkursie Powiatowym z Języka Angielskiego” .
Małgorzata jest przykładem osoby, która dba w jednakowy sposób o sprawność umysłu, jak i ciała, realizująca z powodzeniem rozwój interdyscyplinarny. O dużej sprawności fizycznej świadczą jej liczne osiągnięcia w różnych zawodach sportowych (w pływaniu indywidualnym, sztafetowym oraz w piłce koszykowej), podczas których godnie reprezentowała imię szkoły. Uczennica zawsze chętnie angażowała się w życie szkoły i społeczności lokalnej. Brała udział w akademiach szkolnych z okazji Dnia Patrona Szkoły, Dnia Edukacji Narodowej oraz miejskiej akademii z okazji nadania miastu Krasnystaw patrona bł. Zygmunta Pisarskiego. Pomagała w przygotowaniu festynu szkolnego na powitanie lata, brała udział w ogólnopolskiej akcji : „Jak nie czytam, jak czytam.” Rokrocznie
uczestniczyła w akcji Narodowe czytanie. Wspólnie z innymi uczniami uczestniczyła w promocji szkoły. Współpracowała ze szkolną biblioteką, pomagając w organizowaniu różnych wystaw okolicznościowych. Chętnie włączała się w różne inicjatywy charytatywne:
-„Paczka na Wołyń”,
- WOŚP,
- zbiórka produktów żywnościowych i medycznych dla uchodźców z Ukrainy,
- wolontariat podczas Chmielaków.
Za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała w pierwszej klasie stypendium dla uczniów klas pierwszych z najwyższą średnią oraz stypendium starosty, w drugiej klasie została beneficjentką nagrody dla uczniów klas drugich: „Cum Laude” oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
        Małgorzata to osoba o silnie zakorzenionej potrzebie własnego rozwoju i odporności na wpływ otoczenia. Pozostaje wierna swoim zasadom i potrafi być konsekwentna. Jestem przekonana, że w przyszłości będzie się dalej rozwijała autonomicznie, w zgodzie z otoczeniem, twórczo kierując własnym rozwojem poznawczym i moralnym.
Sądzę, że w pełni zasługuje na tytuł najlepszego absolwenta naszego liceum.
Dziękuję za uwagę.

        Laureatka skierowała do społeczności szkolnej następujące słowa podziękowania:

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele I Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Koleżanki i Koledzy!
Nieubłaganie dobiega końca nasz czas spędzony w murach tej szkoły. Trzy lata temu niewyobrażalnym zdawało mi się, że tak szybko będziemy musieli żegnać się z korytarzami, na których spędzaliśmy każde przerwy, salami, w których pod wpływem stresu pisaliśmy sprawdziany, z tablicą i kredą, która, osadzając się na opuszkach naszych palców, była dowodem owocnej pracy na danej lekcji. Gdy wybierałam tę szkołę, nie miałam pojęcia, jak może wyglądać tutaj mój czas. Jednak teraz mogę stwierdzić, że każdy moment w Liceum im. Władysława Jagiełły był owocny, nie tylko w zdobywaną wiedzę, ale i przyjaźnie oraz miło spędzone chwile.
Samym zaszczytem jest móc znaleźć się w gronie tak wspaniałych osób, wybitnych nauczycieli oraz uczniów, którzy z dnia na dzień stają się coraz to lepszymi wersjami samych siebie. Jeszcze większym zaszczytem jest móc zostać zauważonym w swoim trudzie pracy oraz nagrodzonym przez Kapitułę Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków. Jestem za to niesamowicie wdzięczna i mogę obiecać, iż nie są to laury, na których mam zamiar spocząć.
Szczególne podziękowania chciałabym skierować do: Grona Pedagogicznego, które kierowało nas wszystkich w tej pięknej drodze, jaką jest poznawanie świata poprzez dar nauki, do pracowników administracji i obsługi za okazywaną życzliwość i wsparcie. Szczególnie chciałabym podziękować:
Pani Annie Patejuk, najlepszej Pani Dyrektor, niezwykle ciepłej osobie, która zawsze motywuje do podjęcia wszelkich działań związanych z nauką oraz działalnością na rzecz społeczności szkoły.
Pani Monice Kwiecień, wychowawczyni i nauczycielce języka angielskiego, która pomogła mi przygotować się do konkursów oraz matury. Teraz mogę podejść do niej z pełnym spokojem.
Dziękuję Pani Annie Kosmowskiej, której lekcje języka polskiego pozwoliły mi zdobyć wiedzę niezbędną do zdania egzaminu dojrzałości oraz poszerzyć swoje horyzonty w wymiarze niezwykle ważnym dla nas wszystkich, tym duchowym wznoszącym się poza realia rzeczywistości.
Pani Marii Pliszczyńskiej, która pomogła umysłowi humanistycznemu zrozumieć, iż matematyka autentycznie jest logiczna, a zdanie matury nie jest zadaniem niemożliwym, ale wręcz osiągalnym.
Chciałabym również podziękować wszystkim rówieśnikom, zwłaszcza mojej klasie III CG, z którą miałam przyjemność dzielić ten czas w szkole. Szczególnie dziękuję mojej grupie humanistycznej, która w magiczny sposób sprawiła, iż chwile spędzone w liceum miały wyjątkowy charakter.
Pięknie powiedziała Wisława Szymborska: „Droga za drogą, ale bez powrotu. Dostępne tylko to, co masz przed sobą”. Przed nami ostatnia prosta, egzamin maturalny, którego pozytywnych wyników życzę wszystkim rówieśnikom.
Na koniec jeszcze raz dziękuję Kapitule za tak zaszczytne wyróżnienie!
Obiecuję zatem, że zawsze będę godnie reprezentować I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.
Na ręce Pani Dyrektor chciałabym złożyć ten skromny bukiet jako wyraz mojej wdzięczności za lata pobieranej w tej szkole nauki.
Dziękuję!

Znajdź nas!

Facebook             Instagram