825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

„Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie” – konkurs historyczny z laurem dla uczennicy I LO


         W sobotę, 7 maja 2022 r. przed Pałacem Potockich w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczysta Gala, podsumowująca Wojewódzki Konkurs Historyczny pod nazwą „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie”. W kategorii szkół średnich laureatką konkursu została uczennica naszego liceum - Natalia Knap, kl. IA. Merytoryczną opiekę nad Natalią sprawowała nauczycielka historii p. Sylwia Wójcik-Wilkołazka.
         Konstytucja z 3 maja 1791 roku zmieniła zasady ustrojowe panujące dotychczas w Polsce, co było ogromnym przełomem w sposobie rządzenia państwem. To pierwsza ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie. Ale czy ta niezwykle ważna dla Polski reforma ustrojowa rodziła się tylko w Warszawie, czy może zostawiła swoje ślady także w naszym regionie? Takie zadanie problemowe postawiono przed uczestnikami konkursu.
        Konkurs został zorganizowany przez Posła do Parlamentu Europejskiego, Beatę Mazurek  oraz  Lubelskiego Kuratora Oświaty, Teresę Misiuk. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:  Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram