825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

,,Mistrz Ortografii” w internacie!


        Tradycyjnie, jak co roku odbyła się edycja internackiego konkursu ortograficznego ,,Mistrz Ortografii”. Celem zmagań było promowanie poprawnej polszczyzny, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz wyłonienie osób, które posiadają szczególne uzdolnienia ortograficzne.
        Konkurs, w którym wzięło udział 11 wychowanków, składał się z dwóch etapów. Każdy etap dotyczył innych trudności ortograficznych. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu łamigłówek ortograficznych, natomiast w drugim zadaniu młodzież pisała dyktando. Konkurs przygotowała opiekun sekcji naukowej p. Karolina Koman-Warda oraz opiekun MRI p. Elżbieta Grzesiak.
       Wyniki konkursu ortograficznego ,,Mistrz Ortografii”:
1.    Tytuł „Mistrza Ortografii” uzyskała:
- Nikola Rydzak
2.    Następujące osoby uzyskały taką samą liczbę punktów i otrzymały wyróżnienie:
- Patrycja Dąbek
- Ignacy Rachwał
- Małgorzata Chwałek
        Osoby nagrodzone otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – sprzęt elektroniczny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek.
        Uczestnikom dziękujemy za udział  w zmaganiach oraz życzymy powodzenia w dalszym przyswajaniu zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
                                                                                                                                                             Sekcja naukowa

Znajdź nas!

Facebook             Instagram