825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

"Mocni energią" - efektywna i odnawialna energia w I LO im. Wł. Jagiełły


Powiat krasnostawski realizuje projekt pod nazwą; „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego”. Zarząd i Rada Powiatu w Krasnymstawie otrzymali dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministra Klimatu – Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” naboru wniosków na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 7,6 mln zł , a powiat krasnostawski otrzymał dofinansowanie na kwotę ok. 5,1 mln zł.

Projekt realizowany jest w następujących placówkach: I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie.

Prace inwestycyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie opiewały na kwotę - 1 160 439 zł.
W ramach prac wykonano:
• montaż instalacji fotowoltaicznej,
• wymianę oświetlenia na energooszczędne,
• ocieplenie stropodachu szkoły i docieplenie podmurówki,
• wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda,
• przyłączenie do nowego źródła ciepła oraz zmodernizowano systemy centralnego ogrzewania.

Dzięki zrealizowanej inwestycji w szkole nastąpi: oszczędność energii, redukcja zanieczyszczeń, poprawa estetyki, stworzenie komfortowych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram