825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Olimpiady geograficzne 2023/2024

Olimpiady geograficzne 2023/2024


Olimpiada “O Diamentowy Indeks AGH” - zakres geografia z elementami geologii
 I stopień – etap szkolny - to sprawdziany wiedzy i umiejętności rozwiązywane indywidualnie w miejscu zamieszkania ucznia. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie zadania, przy czym mogą zwracać się do innych osób w celu wyjaśnienia wątpliwości i korzystać z dowolnie przez siebie wybranych pomocy naukowych.
II stopień – etap okręgowy - to sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzane w formie egzaminu elektronicznego lub w formie papierowej w wybranych szkołach ponadpodstawowych.
III stopień – etap centralny - organizowany w siedzibie AGH, tutaj spotykają się najlepsi z najlepszych, aby walczyć o tytuł laureata, rozwiązując zadania w formie egzaminu elektronicznego lub w formie papierowej.
Droga do Diamentowego Indeksu rozpoczyna się od obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej Olimpiady. Tworząc swoje indywidualne konto, uczestnik ma dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji, szczegółowych instrukcji, bieżących informacji i uzyskanych wyników poszczególnych etapów. Decyzja o rejestracji na stronie: diament.agh.edu.pl to ważny krok w kierunku osiągnięcia sukcesu w tej inspirującej podróży naukowej.
W tegorocznej edycji brało udział troje uczniów z klasy III A: Patrycja Juraszczyk, Rayan Azmy i Natalia Sokołowska. Wszyscy zakwalifikowali się do II etapu, a Natalia wzięła udział w III etapie, uzyskując tytuł finalisty. Do tytułu laureata i upragnionego indeksu zabrakło tylko 6 punktów!
        Olimpiada Geograficzna
Jedna z najstarszych olimpiad przedmiotowych i jedna z najtrudniejszych. Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Geograficzne i składa się z czterech etapów zawodów: szkolnych, okręgowych, centralnych i międzynarodowych.
W pierwszym etapie jubileuszowej L Olimpiady Geograficznej uczestniczyło pięciu uczniów naszej szkoły: Rayan Azmy i Natalia Sokołowska z klasy III A oraz Emilia Pasik, Julia Lewczuk i Agata Ołówka z klasy II CE. W pierwszym etapie uczniowie musieli napisać pracę na jeden z czterech wybranych tematów, do którego zbierali informacje i wykonywali materiał graficzny - mapy, rysunki, schematy, tabele. Spośród pięciu zgłoszonych prac do pierwszego etapu - trzy prace zostały pozytywnie ocenione przez Jury Komitetu Okręgowego. Praca Emilii Pasik pt. “Poznaj, co niepoznane, odkryj, co nieodkryte - dziedzictwo kulturowe historycznej ziemi chełmskiej” została najlepiej ocenioną pracą z całego okręgu lubelskiego!
II etap, który polegał na rozwiązaniu trzech testów geograficznych, odbył się w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi UMCS. Nasza dziewczęta: Emilia Pasik, Julia Lewczuk i Agata Ołówka były jednymi z najmłodszych uczestniczek, zebrane doświadczenie na pewno przyda się w następnej edycji, do której tematy prac I etapu już są opublikowane na stronie olimpiady, więc wszyscy chętni mogą już zbierać materiały do napisania pracy.
        Olimpiada Znajomości Afryki
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki podzielona została na trzy etapy. Pierwszy odbywał się na szczeblu szkolnym, drugi przeprowadzały Komitety Okręgowe Olimpiady, natomiast trzeci etap - centralny, organizowany był przez Komitet Główny Olimpiady w Warszawie. Uczniowie startowali indywidualnie. Podstawę do kwalifikowania uczestników do zawodów wyższego stopnia stanowiły wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w zawodach niższego stopnia danej edycji Olimpiady. Olimpiada ta daje przepustkę na wiele uczelni, ale do III etapu kwalifikuje się 65 uczniów: 49 uczniów z najlepszymi wynikami, niezależnie od okręgu oraz – w dalszej kolejności – jeden uczeń z najlepszymi wynikami z okręgu.
W olimpiadzie startowało trzech uczniów klasy IV B - Klaudia Fiedur, Filip Dziedzic i Klaudia Piekaruś. W II etapie konkursu uczestniczyła Klaudia Piekaruś.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram