825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Konkursy historyczne 2023/2024

Konkursy historyczne 2023/2024

                                                                                              „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy,
                                                                                               życiem pamięci, nauczycielką życia.”
                                                                                                                                                     Cyceron
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim:
        Finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim została Gabriela Żołnacz, uczennica klasy IIIa. Tegoroczne zadanie polegało na odniesieniu się do jednego z cytatów Romana Dmowskiego: „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.” Gabriela przygotowała doceniony przez jury esej prezentujący jej punkt widzenia na konkursowy temat.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej:
        Finalistą olimpiady oraz zdobywcą indeksu został Igor Bałabaj z klasy Iap. Zawody centralne składały się z trzech części: testu wiedzy w formie arkusza maturalnego z historii, zadania otwartego z pytaniami do jednej z wybranych lektur z danej epoki historycznej oraz quizu historycznego.
        Olimpiada organizowana była przez Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku, a honorowy patronat nad olimpiadą objęło Miasto Białystok i Prezydent Miasta Białegostoku.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „80. rocznica bitwy o Monte Cassino”:
        Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy historyczno-literackiej na jeden z wybranych tematów, związanych z udziałem Polaków w bitwie pod Monte Cassino.
W konkursie zwyciężyli:
I miejsce - Gabriela Żołnacz, klasa IIIa
II miejsce - Maja Pieczykolan, klasa Iap
III miejsce - Daria Cebrat, klasa Iap.
        Głównym założeniem konkursu było pogłębienie wiedzy o najnowszej historii Polski, a szczególnie o bitwie pod Monte Cassino, jak również o polskich bohaterach, walczących poza granicami Polski, w tym generale Władysławie Andersie.
Wszyscy uczniowie pracowali pod opieką merytoryczną p. Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej.
XVIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”:
        Uczestnicy tego konkursu mogli wybrać jedną z trzech kategorii: praca pisemna, prezentacja multimedialna oraz praca plastyczna. W rywalizacji szkół średnich wysokie miejsca zajęły uczennice naszego liceum. W kategorii: praca pisemna - laureatką I miejsca została Anna Ciechańska z klasy Iae ( uczennica p. Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej) , przygotowując esej na temat lokacji Krasnegostawu w 1394 r. Natomiast w kategorii prac plastycznych I miejsce zajęła Emilia Manachiewicz z klasa 2b, (uczennica p. Agnieszki Chwaszcz), na III miejscu uplasowała się Oliwia Brzozowska z klasy Iae, a wyróżnienie otrzymała Maja Pieczykolan z klasy Iap. W kategorii: prezentacja multimedialna - wyróżnienie otrzymała Hanna Zbrońska z klasy Iap (uczennice p. Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej).
Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie oraz Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.
Szkolny Konkurs Historyczny o Władysławie Jagielle:
        W tym konkursie I miejsce zajęła Kinga Waręcka z klasy Ib, uczennica p. Agnieszki Chwaszcz.
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie i Prawach Człowieka:
        Finalistą etapu centralnego został Filip Dziedzic z klasy IVb, uczeń p. Anny Patejuk. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym to interdyscyplinarne zawody z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz tematyki praw człowieka. Głównym jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka w świecie współczesnym, kształtowanie i umacnianie świadomości ich przestrzegania przez wszystkich uczestników życia publicznego na świecie, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu dwóch bloków tematycznych: I - historia najnowsza, aktualne wydarzenia, wiedza o społeczeństwie; II - wiedza o prawach człowieka.

Znajdź nas!

Facebook             Instagram