Opłaty za korzystanie ze stołówki i internatu

Opłata za miesiąc Wrzesień 2019 r.  wynosi 253,00 zł
Wyżywienie - 198,00 zł  
Czesne - 55,00 zł
Opłaty za obiady ucznia  wynoszą  – 84,00 zł
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi – 10,00 zł
Obiad – 4,00 zł
Wpłaty można dokonać na konto  nr 53820000082001001232880012

W  tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO osoby korzystającej oraz MIESIĄC za jaki regulowana jest należność.

Uwaga: Płatność należy uregulować do dnia 30.09.2019 r.
W przypadku nieuregulowania w/w płatności w terminie będą  naliczane odsetki ustawowe.