Opłaty za korzystanie ze stołówki i internatu

Opłata w listopadzie  2019 r.  wynosi 233,00 zł

Wyżywienie - 178,00 zł  
Czesne - 55,00 zł
Opłaty za obiady ucznia  wynoszą - 76,00zł
Stawka dzienna za wyżywienie wynosi -10,00 zł
Obiad - 4,00 zł
Wpłaty można dokonać na konto  nr 53820000082001001232880012

W  tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO osoby korzystającej oraz MIESIĄC za jaki regulowana jest należność

Uwaga: Płatność należy uregulować do dnia 25.11.2019 r.
W przypadku nieuregulowania w/w płatności w terminie będą  naliczane odsetki ustawowe.