825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Erasmus+. Zmienia życie. Otwiera umysły.


         1 września 2020 roku I LO im. Władysława Jagiełły zostało partnerem w międzynarodowym projekcie Erasmus+ „Sans eau dans l’eau! L'eau comme bien précieux sur notre planète: "du particulier à l'universel" (“No water in water. Water as a precious resource on our planet. From detail to the general.”).
        W ciągu 22 miesięcy zaangażowani w projekt uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych będą zgłębiać zagadnienia związane z zasobami wody pitnej, jej wykorzystaniem i ochroną. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoją wiedzę związaną z ochroną środowiska naturalnego, a w szczególności z ochroną wody pitnej. Rozwiną swoje kompetencje kluczowe dotyczące: umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich. Sprawdzą się również w podejmowaniu nowych inicjatyw oraz przedsiębiorczości. Uczniowie biorący udział w projekcie będą pracowali wraz z kolegami z Włoch, Francji, Niderlandów i Polski za pośrednictwem platformy e-Twinning.
        Zwieńczeniem działań projektowych będą wizyty we wszystkich szkołach partnerskich. Uczniowie i nauczyciele będą mogli przyjrzeć się, w jaki sposób pracują szkoły w innych krajach Unii Europejskiej, jakie wykorzystują metody i formy pracy. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych państw, wprowadzenie tych działań i rozwiązań do pracy w naszej szkole stanowić będzie nową jakość edukacyjną, a nawiązane kontakty w przyszłości zaowocują nowymi projektami.