825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Erasmus+ ankieta

Ankieta

W ramach realizacji programu Erasmus+ : Sans eau dans l’eau! L'eau comme bien précieux sur notre planète: "Du particulier à l'universel" została przygotowana ankieta dotycząca problematyki użytkowania wody.  Z wielu pytań zgłoszonych przez uczniów biorących udział w programie,  nauczyciele - koordynatorzy projektu z poszczególnych krajów wybrali te, które posłużą do zebrania informacji o gospodarowaniu wodą w różnych krajach. Wyniki ankiet będą omawiane i porównywane podczas zajęć grupowych uczestników programu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety do 16 maja. Link do ankiety https://forms.gle/v93M64TavnU6EjpXA.