825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Dobrowolna wpłata wynosi 90 zł

Numer rachunku bankowego: 64 8200 0008 2001 0014 9565 0001

W  tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczennicy/ucznia i klasę