I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Logo

Unsere Angebote

Wielkie Święto Języka Polskiego w Jagielle - VII Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej rozstrzygnięty!

Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali.
                                                                              Janusz Korczak

  

     4 kwietnia 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się VII Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej - Mówię i piszę po polsku. Organizatorzy konkursu pragnęli przyczynić się do popularyzacji kultury języka polskiego, krzewienia polszczyzny poprawnej i pięknej. Dbając o język przodków, wyrażamy bowiem szacunek dla ojczyzny. 
     Za stronę merytoryczną zadań konkursowych (dyktando i test poprawnościowy) odpowiadała przewodnicząca Komisji Konkursowej, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pani dr Anna Majewska – Wójcik. 
Patronat honorowy nad konkursem objęli:
- Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- Kuratorium Oświaty w Lublinie
- Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

 

Fundatorami cennych nagród rzeczowych byli:
- Kuratorium Oświaty w Lublinie
- Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
- I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Konkurs objęły swoim patronatem następujące media:
- Nowy Tydzień,
- Super Tydzień.

Poczęstunek dla uczestników zmagań przygotowano dzięki wsparciu: rodziców, pracowników i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Wszystkim darczyńcom i sympatykom dziękujemy za okazaną życzliwość 
i zainteresowanie!

Do zmagań konkursowych na etapie szkolnym przystąpili uczniowie z 30. szkół ponadgimnazjalnych. W etapie wojewódzkim brało udział 41. uczestników z 21. placówek oświatowych województwa lubelskiego. Uczniowie przyjechali z: Biłgoraja, Bychawy, Chełma, Dęblina, Spiczyna, Szczebrzeszyna, Zamościa, Lublina, Lubartowa, Radzynia Podlaskiego, Ryk, Janowa Lubelskiego, Dęblina, Żółkiewki. Nie zabrakło oczywiście uczniów z Krasnegostawu. Sprawdzanie, weryfikację i rozkodowanie prac uczestników konkursu nadzorowała Komisja w składzie: 
dr Anna Majewska - Wójcik – przewodnicząca, 
Anna Kowalska – członek 
Anna Kosmowska - członek
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Katarzyna Dudek, uczennica pani Anny Kosmowskiej z I Liceum    Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,
II miejsce – Zuzanna Chochowska, uczennica pani Beaty Olender z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 15 P.P. Wilków w Dęblinie,
III miejsce – Weronika Dadun, uczennica pani Renaty Kwasek z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali okolicznościowe statuetki dla swoich szkół.
Wymienieni laureaci zmagań otrzymali cenne nagrody: sprzęt komputerowy - laptopy, tablet.

Wyróżnienie i nagrodę za najlepszą pracę pod względem estetycznym przyznanoKlaudii Paszkowskiej, uczennicy pani Moniki Stojek z Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Nagrodę dla autora najlepszej pracy z powiatu krasnostawskiego przyznano Katarzynie Dudek, uczennicy pani Anny Kosmowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Uroczystą galę VII Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej - Mówię i piszę po polsku zaszczycili swoją obecnością:
Pan Marek Nowosadzki - Wicestarosta Krasnostawski,
Pan Sławomir Kozioł – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, 
Pani dr Anna Majewska - Wójcik – pracownik KUL Jana Pawła II, Katedra Języka Polskiego, Pan Tomasz Kliszcz – pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Krasnostawskiego.
     Przewodnicząca Komisji Konkursowej , pani Anna Majewska – Wójcik, ogłaszając wyniki zmagań, mówiła o  wysokim poziomie uczestników konkursu, którzy rokrocznie podnoszą swoje kompetencje językowe.
     Pani dyrektor ILO, Edyta Fidecka w swojej wypowiedzi podkreśliła ogromne znaczenie nauk humanistycznych w świecie współczesnym, doceniając umiejętności językowe i dbałość o kulturę słowa uczestników zmagań. Jednocześnie zaprosiła przybyłych do szkoły uczniów i ich opiekunów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Przewodnicząca Komisji Konkursowej , pani Anna Majewska – Wójcik podkreśliła wysoki poziom uczestników konkursu, którzy rokrocznie Z kolei pan wicestarosta, Marek Nowosadzki pogratulował uczestnikom zmagań i życzył dalszych sukcesów. Podkreślił znaczenie konkursu w krzewieniu poprawnej, kulturalnej polszczyzny.

     VII Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej - Mówię i piszę po polsku był przedsięwzięciem edukacyjnym, które odbyło się dzięki zespołowi nauczycieli języka polskiego, informatyki, wiedzy o kulturze i pracowników administracyjnych szkoły pracujących pod kierunkiem pani dyrektor. 
Za pomoc w organizacji konkursu składamy szczególne podziękowania:
pani dyrektor Edycie Fideckiej,
pani Annie Patejuk,
pani Annie Kosmowskiej,
pani Annie Kowalskiej,
pani Dorocie Matysiak,
pani Tamarze Koterwas,
pani Iwonie Malessie,
pani Elżbiecie Tomaszewskiej,
pani Marii Padzińskiej,
panu Mirosławowi Patejukowi,
panu Andrzejowi Wojtaszkowi,
uczniom klas IA, IB, IIA, IIIB.

     Konkursowe działania szkoły bardzo aktywnie wspierali rodzice uczniów Jagiełły, za co serdecznie dziękujemy. Wypieki serwowane podczas poczęstunku uczestników i ich opiekunów wszystkim bardzo przypadły do gustu! Miło nam, że zawsze możemy na Państwa liczyć! Pochwałom za organizację konkursu nie było końca…
Zwycięzcom konkursu i ich opiekunom gratulujemy, wszystkim uczestnikom zmagań życzymy dalszych sukcesów! Do zobaczenia w przyszłym roku!

                                                                       Anna Kosmowska

Wyniki! - Protokół przebiegu prac Komisji VII Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku” z dnia 4 kwietnia 2019 r. znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkurs Poprawności Językowej.

Jesteśmy w gronie najlepszych liceów w Polsce!

Film

Ogłoszenia

 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

  R E G U L A M I Nfunkcjonowania, obsługi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Klauzula bezpieczeństwa

  Klauzula BezpieczeństwaNiniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oferta zakwaterowania w internacie

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu procedury naboru

  Krasnystaw, 31.08.2017 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu procedury naboru na stanowisko

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Opłaty za korzystanie ze stołówki i internatu

  Opłata za miesiąc Wrzesień 2019 r. wynosi 253,00 złWyżywienie - 198,00

  CZYTAJ WIĘCEJ

#KOCHAMY NAUKĘ

Nasza szkoła

Adres do korespondencji:


I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 50
22-300 Krasnystaw
e-mail: sekretariat@1lo.krasnystaw.pl
telefon (sekretariat): 82 576 21 46
fax: 82 576 00 61

Najlepsi w regione

Jesteśmy w gronie najlepszych liceów w Polsce, najlepszym liceum w powiecie krasnostawskim i jedną z najlepszych szkół województwa lubelskiego w rankingu 2019!

Szukaj nas w mediach społecznościowych

Chcesz być na bieżąco? Szukaj nas na Facebook'u i Instagramie. Najnowsze informacje ze świata wydarzeń naukowych i sportowych wyselekcjonowane dla Ciebie.