825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

                                                                                                                                   Krasnystaw, dnia  14. 02. 2020 r.                               

         

                                                  

                                                                                    Szanowni Członkowie Stowarzyszenia                          

                                                                                                          

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie na podstawie zapisów Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie na dzień 28 lutego 2020 roku, ustalając pierwszy termin na godzinę 17.00  oraz  drugi termin na godzinę 17.15,  w  budynku  internatu  I Liceum Ogólnokształcącego

 1. Władysława Jagiełły przy ulicy Piekarskiego 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania za okres 2018 – 2019:
 7. a) sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za lata 2018 - 2019,
 8. b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za lata 2018 - 2019,
 11. b) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybory:
 13. a) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
 14. b) Zarządu Stowarzyszenia,
 15. c) Komisji Rewizyjnej,
 16. d) Sądu Koleżeńskiego.
 17. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Wolne wnioski
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia