825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Żegnamy wybitnego absolwenta!

         20 listopada 2020 roku w wieku 79 lat zmarł wybitny absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, prof. dr hab. Tadeusz Bojarski.

Urodził się 20 listopada 1941 r. w Jaślikowie. Nasze liceum ukończył w 1958 roku.
Członek Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie od momentu jego powstania.

Studia prawnicze ukończył w 1964 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. I z tym uniwersytetem związał całe swoje zawodowe życie.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1969 r., a stopień doktora habilitowanego w 1980 r.

W 1991 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji (1996–1999), Dyrektor Instytutu Prawa Karnego (1981–1996, 2007–2012), Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii (1992–2004), Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii (2004–2012).

W 1993 r. powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Komisji Edukacji Ministra Edukacji Narodowej. W latach 1993–1996 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Tadeusz Bojarski był autorem ponad 150 prac naukowych w zakresie problematyki teorii prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości, a także wielu opinii dla Komisji Ustawodawczej Sejmu i Senatu RP.

Organizator licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wypromował kilkuset magistrów i dyplomantów, 10 doktorów i 7 doktorów habilitowanych.

Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej, Osobę wielce zasłużoną dla polskiego i światowego prawa karnego.

                                                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów
                                                                                                                        Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
                                                                                                                       im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie