825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Pożegnanie Pani Anny Tworuszki

25 stycznia 2021 roku w wieku lat 79 zakończyła ziemską wędrówkę Pani Anna Tworuszka, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń krasnostawian. Związana była z placówkami oświatowymi: Zespołem Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Krasnymstawie (1964 – 1982, 1990 – 1994), Studium Medycznym w Krasnymstawie (1982 – 1990). Pani Anna Tworuszka to wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, autorka:  dwóch części monografii „80 i 90 lat Gimnazjum i Liceum im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie” oraz monografii poświęconej Zespołowi Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Krasnymstawie. 

Odeszła wielka pasjonatka historii, kronikarz lokalnych działań oświatowych, pedagog aktywnie zaangażowany w życie społeczne, oddana rodzinie żona, mama, babcia.

Była dobrym i uczciwym człowiekiem, wymagającym zarówno od siebie, jak i od innych. Taka pozostanie w naszej życzliwej pamięci.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie