825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Pan Profesor Janusz Laskowski - wspominamy wybitnego absolwenta!

21 stycznia 2021 roku w wieku 77 lat zmarł wybitny absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, prof. dr hab. Janusz Laskowski.

Pan Profesor urodził się 7 stycznia 1944 roku w Krasnymstawie. W 1962 roku ukończył nasze liceum. Był członkiem Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie od momentu jego powstania. Całe swoje zawodowe życie związał z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Tu otrzymał dyplom magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1976, a następnie w roku 1989 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora zwyczajnego nauk rolniczych odebrał w roku 1997. W latach 1990-2014 pełnił funkcję kierownika Zakładu, a później Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego.

Działalność naukowa pana Profesora skupiała się na problematyce właściwości fizycznych i technologicznych materiałów biologicznych. Owocem pracy Profesora jest blisko 400 publikacji naukowych i ponad 160 recenzji. Imponujący jest też dorobek organizacyjny profesora Janusza Laskowskiego. W latach 1990-1995 i 1997-2000 Profesor pełnił funkcję prodziekana Wydziału Techniki Rolniczej. Sprawował też funkcję Przewodniczącego Sekcji Techniki w Przetwórstwie Rolno - Spożywczym KTR PAN. Był wiceprzewodniczącym Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, członkiem Sekcji Techniki Rolniczej w KBN. Pełnił funkcję v-ce prezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Za swoje osiągnięcia Profesor został wyróżniony szeregiem nagród, odznaczeń i medali m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za działania dla Państwa i obywateli przekraczające zakres Jego zwykłych obowiązków (1993), najwyższym polskim odznaczeniem za działalność dydaktyczną, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), czy odznaką Zasłużony dla Miasta Lublina. 

Pan Profesor Janusz Laskowski, zacny absolwent naszego liceum był człowiekiem niezwykle wrażliwym na piękno, szanował rodzimą tradycję, kochał przyrodę. Bardzo lubił górskie wędrówki, z pasją oddawał się fotografii. Nieobca była mu też działalność charytatywna (Lubelski Klub Rotary). Zawsze skupiony był na innych, których traktował z ogromną empatią i życzliwością, służąc swoją pomocą.

 

Artykuł opracowano na podstawie tekstu: Wspomnienie o Profesorze Januszu Laskowskim autorstwa dr. hab. Grzegorza Łysiaka i współpracownicy z Zakładu Inżynierii Eksploatacji Maszyn oraz Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, UP w Lublinie.