825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

  • Home
  • Kontakt
  • Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie uruchomiło Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

- bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

- bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP

- lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub bezpośrednio klikając na link przekierowujący do właściwego formularza.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu (np. Krasnystaw), poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.

Celem wysłania pisma do I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie należy wybrać nazwę urzędu: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.