825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Opłata za obiady

Opłata za obiady - miesiąc GRUDZIEŃ 2023 r. wynosi 128,00 zł
Cena jednego obiadu to 8,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto 53 8200 0008 2001 0012 3288 0012

W tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO osoby korzystającej oraz MIESIĄC, za jaki regulowana jest należność.

Ze względu na odpisy z wyżywienia, proszę każdą wpłatę indywidualnie konsultować z intendentem (telefon: 82 576 25 56).

Płatność należy uregulować do 11.12.2023 r.
Wszelkie przewidziane lub planowane nieobecności - odpisy można zgłaszać TYLKO do 8.12.2023 r.
W przypadku nieuregulowania w/w płatności w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Uwaga!

Aby odpisać należność za obiad z powodu planowanej nieobecności (w tym przebywanie na kwarantannie czy nauczanie zdalne), należy to zgłosić do Pani Intendentki najpóźniej jeden dzień wcześniej do godz. 11.00.  Nieobecność przewidywaną na poniedziałek zgłasza się już w poprzedzający go piątek.