82 576 21 46 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

OGŁOSZENIE

     

       Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie informuje, że ze względu na znaczący wzrost cen towarów i artykułów spożywczych, potrzebnych do produkcji gastronomicznej, nastąpiło zwiększenie stawki żywieniowej w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
      W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala się poniższe stawki obowiązujące od dnia 1.04.2020 r.:
1.    Mieszkańcy Internatu przy I LO:
       całodzienne wyżywienie (trzy posiłki: śniadanie, obiad, kolacja) – 12,00 zł
       (słownie: dwanaście złotych 00/100)
      - obiad – 5,00 zł
      - śniadanie – 3,50 zł
      - kolacja  – 3,50 zł
2.    Uczniowie dochodzący:
      - obiad – 5,00 zł